Polmet – Polska Fabryka Lamp, Latarń i Wyrobów Metalowych wszelkiego rodzaju S.A.
Istniała od roku 1923, we Lwowie przy ul. Nowej Rzeźni 25. Kapitał założycielski firmy wynosił 10.000 zł.
Zakład produkował szereg wyrobów metalowych a wkrótce rozszerzył zakres o artykuły radiotechniczne – słuchawki i głośniki. Wyroby od początku były wysokiej jakości i cieszyły się uznaniem nie tylko w Polsce. Świadczy o tym m. in. fakt użytkowania ich przez Wojsko Polskie. Słuchawki Polmet’u na Wystawie Przemysłowo - Handlowej w Rzymie, w 1926 roku, otrzymały złoty medal.
W roku 1930 fabryka zatrudniała 78 robotników, 2 osoby personelu technicznego oraz 5 urzędników. Zajmowała wtedy obszar 4.500 m2 a budynki posiadały kubaturę 30.000 m3.
Wtedy też podniesiono kapitał zakładowy do 100.000 zł (tj. 10.000 akcji na okaziciela, po 10 zł).
Równocześnie w roku 1930 rozpoczęto wyrób odbiorników radiowych, ale skala przedsięwzięcia nie była duża.
II wojna światowa położyła kres działaniu fabryki.

     Zakłady Radiotechniczne "Kenotron"

      Zakłady Radiotechniczne "TRIO" powstały w roku 1938 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 27  jako Spółka Inżynierów Elektryków.
Produkowała dobrej klasy odbiorniki superheterodynowe a także instalacje rozgłośnikowe.
Produkcja trwała niestety tylko dwa sezony i prowadzona była w niewielkiej skali.
Z tego względu pozostało niewiele wyrobów tej firmy.

Przegląd produkcji

FAWORYT
Z - lampy: EK2, EBL1, AZ1;
U - lampy: EK2, CBL1, CY1, C1 /200RI/;
superheterodyna refleksowa, 5 obwodów, 3 zakresy, ARW,
głośnik dynamiczny, pobór mocy - 25 W;
wymiary -
cena -

TRUBADUR
Z - lampy: EK2, EF9 /EF8/, EBL1, AZ1, EM1;
U - lampy: EK2, EF9, CBL1, CY1, C1 /200RI/, EM1;
B - lampy: KK2, KF3, KF4, KL4, Westektor;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, ARW, regulacja barwy tonu, głośnik dynamiczny;
wymiary - 43 x 33 x 25 cm; waga - 10,5 kg;
cena -

WIRTUOZ 39
Z - lampy: EK2, EF9, EAB1, EF6, EL6, AZ1, EM1;
U - lampy: EK2, EF9, EAB1, EF6, CL4, CY1 /C3/, EM1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, ARW, regulacja barwy tonu, 2 głośniki dynamiczne, wykonanie luksusowe;
wymiary -
cena -

WEEKEND
B - lampy: E  ;
turystyczny, 2 zakresy, wbudowana antena ramowa;
wymiary -
cena -

?
Z - lampy: EK2, EBL1, AZ1;
superheterodyna refleksowa, 5 obwodów, 3 zakresy, ARW,
głośnik dynamiczny, pobór mocy - 25 W;
wymiary -
cena -

Przegląd produkcji

         W Poznaniu, w roku 1935 grupa wielkopolskich fachowców-inżynierów oraz kupców-organizatorów utworzyła wytwórnię odbiorników radiowych. Firma występowała pod nazwą: „RADJOFON” – Polska Fabryka Odbiorników Radjowych i miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład mieścił się przy ulicy Św. Marcin 57.
Jednak oficjalna nazwa firmy to: Radiofon – Zakłady Radiotechniczne sp. z o.o. i adres: Poznań, ul. Skarbowa 20
(dawniej Franciszka Ratajczaka).
Główne zasady powstałej firmy:
- znaczne obniżenie cen aparatów radiowych płaconych przez odbiorcę, przy zachowaniu dobrej jakości aparatów
- kierowanie sprzedaży do odbiorców mniej zamożnych, z prowincji a szczególnie z Kresów
- silne eksponowanie polsko-chrześcijańskiego charakteru firmy.
Obniżenie cen odbiorników realizowano poprzez prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, tzn. prosto z wytwórni,
z pominięciem całego systemu sprzedaży (sklepów, pośredników itp.).
Ograniczono do minimum koszty reklamy i promocji firmy. Reklamy pojawiały się głównie w czasopismach katolickich oraz spółdzielczych i szkolnych. Prowadzona była także reklama bezpośrednia, poprzez rozsyłanie reklamówek i pism do administracji państwowej oraz kościelnej - katolickiej a także Polskiego Radia. Instytucje te dodatkowo aktywnie promowały firmę.
Zakład wykonywał montaż prostych odbiorników o zasilaniu bateryjnym. Wykorzystywano przy tym tanie, krajowe podzespoły oraz elementy, ale także drogie lampy Philipsa i częściowo głośniki. Odbiorniki nie posiadały tabliczki znamionowej z typem aparatu oraz z numerem kolejnym.
Charakter f-my eksponowano poprzez wykorzystywanie motta oraz loga -
                       "Największa w Polsce Chrześcijańska Fabryka Odbiorników Bateryjnych".
W ostatnim okresie 1938 – 1939 zmieniono nieco profil produkcji – wprowadzono zasilane aparatów z sieci, bateryjny odbiornik superheterodynowy oraz odbiorniki detektorowe z głośnikiem oraz dodatkowo ze wzmacniaczem.
Wojna w 1939 roku a następnie okupacja niemiecka położyła kres działaniu firmy.

"Praktyczny Informator Radiowy - wskazówki dla radiosłuchaczy". Nakładem - Największej w Polsce
               Chrześcijańskiej Fabryki Odbiorników Bateryjnych "RADJOFON", Poznań, 1939 rok.

 

Przegląd produkcji

Selector
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary: 30 x 40 x .. cm;
cena: 98 zł + 28 zł (akumulator i bateria);
1935 rok.

Selector BT3
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary: 30 x 40 x .. cm;
cena: 96 zł + 27,50 zł (akumulator i bateria);
1936 rok.

Selector Specjal BT.3
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary:
cena: 96 zł + 27,50 zł (akumulator i bateria);
1936 rok.

Selector Super  2-W
lampy: KC1, KC1, KL4;
2 zakresy;
wymiary: 46,0 x 25,5 x 19,5cm;
cena: 110,00/89,50 zł;
1937 rok.

Selector Super  2-W „Złota seria 1939”
lampy: KC1, KC1, KL4;
2 zakresy;
wymiary: 46,0 x 25,5 x 19,5 cm;
cena: 110/98/89,50 zł;
1939 rok.

Selector Super  2-W „Seria Jubileuszowa 1939”
lampy: KC1, KC1, KL4;
3 zakresy;
głośnik dynamiczny Philips z magnesem stałym;
wymiary: 45,0 x 26,5 x 19,5 cm;
cena: 148/135 zł;
1939 rok.

Selector Super  BT4 - 1939
lampy: KC1, KC1, KF4, KL4;
2 obwody, 3 zakresy;
głośnik dynamiczny Philips z magnesem stałym;
wymiary: 57 x 31 x .. cm;
 cena: 220/205 zł;
1939 rok.

Ultra Selector
zasilanie prądem zmiennym 110/220 V;
lampy: E424N, B443, 1802;
wymiary: 48 x 27 x … cm;
cena: 115 zł;
1939 rok.

Super Pentodyna B-39
lampy: KC1, KF4, KL4;
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny Philips;
wymiary: 48 x 28 x    cm;
cena: 158,00/137,50 zł;
1939 rok.

j.w.

Super Pentodyna Z-39
zasilanie prądem zmiennym 110/220 V;
lampy: EF6, EL3, AZ1;
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny ze wzbudzeniem Philips;
wymiary: 48 x 28 x  cm;
cena: 195 zł.
1939 rok.

j.w.

Super Pentodyna U-39
zasilanie prądem stałym i zmiennym 110/220 V;
lampy:
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny Philips;
wymiary: 48 x 28 x  cm;
cena: 230 zł;
1939 rok.

Polonia B-40
układ superheterodynowy;
lampy: KK2, KF4, KBC1, KL4;
3 zakresy, 6 obwodów, ARW, 2 filtry wstęgowe,
głośnik dynamiczny Philips, regulacja barwy tonu;
wymiary: 48 x 30 x …  cm;
cena: 265 zł + 32,40 zł – akumulator i bateria;
1939 rok.

Super Detector - 1939
z wbudowanym głośnikiem;
2 zakresy;
wymiary: 28 x 30 x … cm;
cena: 35 zł + 5,85 zł - materiały instalacyjne;
1939 rok.

Super Detector Eksportowy - 39
z wbudowanym głośnikiem - średnica 24 cm;
2 zakresy;
wymiary: 44 x 28 x … cm;
cena: 45/36 zł + 5,85 zł - materiały instalacyjne;
1939 rok.

Super Detector Ideal – 39 typ „Eksportowy”
z wbudowany głośnikiem oraz 1-lampowym (KL4) wzmacniaczem,
2 zakresowy;
wymiary: 44 x 28 x ? cm;
cena: 68,00 zł + 23,65 zł – akumulator i bateria;
1939 rok.

Odbiornik typ Selector Super 2-W z 1937 roku.

              Zakłady Radiotechniczne - TEKAFON, to druga co do wielkości (I jest IKA) łódzka firma radiotechniczna.
Swoim działaniem obejmowała tylko region łódzki. Powstała w 1932 roku jako zakład produkujący części radiowe. Zakłady mieściły się na ul. Kościuszki 24 a siedziba firmy przy ul. Piotrkowskiej 102a/104.
Właścicielami byli - Ch. Tone i A. Kiełpiński.
Następnie firma rozwinęła się i produkowała także odbiorniki radiowe. Poszczególne wyroby często nie były oznaczane nazwą modelu oraz numerem kolejnym. 
W swoich odbiornikach używała lamp f-my Tungsram sygnowanych nazwą własnej firmy.
W 1936 roku zatrudnienie wynosiło ok. 70 robotników oraz 3 urzędników /te proporcje!/, a wartość produkcji sprzedanej wynosiła 400.000 zł. Zdolności wytwórcze - 3.000 szt. aparatów rocznie.
Zakład pracował prawdopodobnie do 1939 roku.
Jakość odbiorników nie była wysoka a zakres produkcji był niewielki.
Obecnie nie pozostało wiele wyrobów tej f-my, brak jest także dokumentów dot. jej produkcji.

Przegląd produkcji

?
Z -
lampy: AR4101, AR4101, PP415, V430;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, głośnik dynamiczny;
wymiary - 36,0 x 42,5 x 20,5 cm;
waga -
cena -

360
Z - lampy: HP4115, HP 4100, PP4101, PV4100;
reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, podwójny eliminator, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary - 38,5 x 46,5 x 19,5 cm;
waga - 12,3 kg;
cena -

TENOR
Z - lampy: TAF3, TAC2, TAL4, TAZ1;
reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy, głośnik elektrodynamiczny,
podwójny eliminator;
wymiary - 36,5 x 44,5 x 23 cm; 
waga - 11,5 kg;
cena - 370 zł.
Produkcja - 1936/37 r.

?
Z
- lampy: 3 szt.
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary -
waga -
cena -

?
Z - lampy: TAK2, TAF3, TAB2, TAF7, TAL4, AM1, TAZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary -
waga -
cena -

Polskie Zakłady Thomson działały w Warszawie prawdopodobnie od 1936 roku do wybuchu wojny. Był to niewielki zakład montujący aparaty radiowe z podzespołów produkowanych przez lokalnych producentów takich jak: Natawis, War Radio, Wabo i inne. Obsada lamp była sygnowana - "Thomson".
W roku 1936 oferowano 4 typy aparatów, od odbiorników prostych do superheterodyn.
Ceny tych odbiorników to odpowiednio: As - 280 zł, Norton - 380 zł, York - 420 zł, Preston - 490 zł i Oxford - 590 zł.
Brak szczegółowych danych na temat firmy oraz jej produkcji.

Odbiornik panchrofoniczny?

Odbiornik superheterodynowy typ - ?
 7 lampowy: EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1;
 3 zakresowy, głośnik dynamiczny z podmagnesowaniem;
 zasilany napięciem zmiennym;
 produkcja 1938 r.

        W Wilnie oprócz potężnego Elektrita znajdowało się kilka niewielkich zakładów zajmujących się montażem radioodbiorników. Można tutaj wymienić warsztaty radiowe o nazwie: Zakłady Przemysłowo – Handlowe Esbrok Radio Co., A. Etingin i S-ka. Siedziba firmy mieściła się przy ul. Mickiewicza 23. Te niewielkie warsztaty znajdowały się przy ul. Rydza-Śmigłego 15 i zatrudniały od kilku do kilkunastu osób. Tutaj w oficynie, w dwóch pomieszczeniach, z gotowych tanich zespołów montowane były odbiorniki radiowe. Zakład został zarejestrowany na początku 1939 roku i wkrótce rozpoczął działalność. Znane są tylko dwa modele aparatów: Magnes oraz Festival, oba sygnowane jako „Esbrok Radio”.
        Trzeba dodać, że ten sam właściciel, jeszcze w 1935 roku, uruchomił montaż aparatów radiowych w pierwszej swojej firmie: Esbrock Motor, Albert Etingin i S-ka, mieszczącej się się przy ul. Mickiewicza 23. Ten niewielki warsztat montował proste odbiorniki oraz detale mechaniczne sygnowane: „Esbrock Radio”.

Napisz do autora: