1933 / 34

243
z - lampy:  4 + 1
2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna,
pierwszy model aparatu wyprodukowany w kraju;
wymiary -
cena -

JUNIOR
z - lampy:  3 +1
1 obwód, 3 zakresy, skala stacyjna;
wymiary -
cena - 350 zł

z - zasilanie prądem zmiennym
s - zasilanie prądem stałym
u - zasilanie uniwersalne /prądem zmiennym lub stałym/
b - zasilanie bateryjne
Uwaga - oba modele były w układzie reakcyjnym, posiadały skrzynki pionowe, głośnik elektrodynamiczny
              oraz zasilanie prądem zmiennym.

TRYUMF
 137 z - lampy: REN 904, REN 904, RENS 1374 d, RGN 564;
 137 s - lampy:
 1 obwód;
 wymiary -
 cena - 280/300 zł

LUXOR
 236 z - lampy: RENS 12xx, RENS 12xx, RENS 1374 d, RGN 564;
 2 obwody;
 wymiary -
 cena -

Uwaga - wszystkie modele były w układzie reakcyjnym, 3 zakresowe, skrzynki - orzech, układ pionowy,  posiadały głośniki elektrodynamiczne oraz skale „stacyjne”.
W sezonie tym wprowadzono - platynowe styki przełącznika zakresów dla minimalizacji szumów własnych oraz cewki z rdzeniami żelaznymi /ferrytowymi/ zwiększające dobroć układu.

SPECJAL
132 z - lampy: AC 2, AC 2, RES 164, RGN 354;
1 obwód, głośnik dynamiczny;
wymiary - 45 x 24 x 20 cm;
cena - 248 zł

UNIPHON
133 u - lampy: CC 2, CC 2, CL 2, CY 1;
1 obwód, głośnik dynamiczny;
wymiary -
cena - 320 zł

AMBASADOR
241 z - lampy: AF 3, AC 2,  AC 2, RES 964, RGN 1064;
2 obwody, przełącznik barwy tonu, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary - 590 x 30x 280 mm,
cena - 420 zł

Uwaga - wszystkie modele były w układzie reakcyjnym, 3 zakresowe, skrzynki - orzech oraz skale „stacyjne”.
W tym sezonie wprowadzono - układ poziomy odbiornika /głośnik obok chassis a nie jak dotąd ponad chassis/.
 

TELEFUNKEN – „AMBASADOR”
Odbiornik wieloobwodowy. 4-ro lampowy z 5-tą prostowniczą. Na prąd zmienny. Głośnik elektro-dynamiczny Telefunken-Nawi z paraboliczna membraną o potężnym i naturalnym tonie.
Nowy rodzaj lamp: AF 3 i AC 2 o dużej trwałości i równomiernej pracy. Cewki z żelaznym rdzeniem, zapewniające maksimum selektywności. Automatyczne wyrównywanie czułości, daleki zasięg.
Kontakty platynowe i srebrne, gwarantujące bezszmerowy odbiór.
3 zakresy fal, odbiór stacyj europejskich i zamorskich. Nowoczesna forma skrzynki, ulepszająca akustykę. Cena wraz z lampami zł. 420.-.

Premier
Dz 614 - lampy: AC 2, AC 2, AL 1, AZ 1;
Du 614 - lampy: CC 2, CC 2, CL 2, CY 1;
Db 613- lampy: KC 1, KC 1, KL 2;
reakcyjny, 1 obwód, skrzynka - orzech;
wymiary -
cena - 270/300/195 zł

Lord
Az 644 - lampy: AK 2, AF 7, AL 1, AZ 1;
super, 4 obwody, skrzynka - orzech kaukaski;
wymiary -
cena - 370 zł

Arystokrata
Bz 655 - lampy: AK 2, AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1;
Bu 655 - lampy: CK 2, CF 7, CB 2, CL 4, CY 1;
super, 5 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,
skrzynka - palisander;
wymiary -
cena - 470/510 zł

Magnat
Cz 675- lampy: AK 2, AF 7, ABC 1, AL 4, AZ 1;  
super, 7 obwodów, optyczny wskaźnik dostrojenia /linijka świetlna/, regulacja barwy tonu i selektywności, ARW,
skrzynka - makassar;
wymiary - 58 x 31 x 26 cm;
cena - 590 zł

W tym sezonie wprowadzono - układ superheterodynowy odbiornika oraz nowy typ głośnika
z szerokowstęgową membraną - typ Telefunken-Nawi.


TELEFUNKEN – SUPER „MAGNAT”
Melodie z całego świata!  7 obwodów!  5 lamp, wraz z prostowniczą!  Specjalna konstrukcja głośnika elektrodynamicznego. Piękny i do złudzenia naturalny ton.
Nowoczesne lampy: m.in. AK 2 (oktoda), ABC 1 (kombinowana duodioda i trioda) oraz lampa końcowa AL 4
o wielkiej sile i wierności odtwarzania dźwięków. Regulacja selektywności i szerokości zakresu dźwięku (wstęgi akustycznej). Wskaźnik optyczny do dokładnego dostrajania. Ciche strojenie. Szeroki zakres samoczynnego wyrównywania fadingów (zaniku fal). Płynna regulacja barwy dźwięku. 3 zakresy fal: krótkie, średnie i długie. Pięknie oświetlona, duża skala z nazwami stacji. Luksusowa skrzynka o nawskroś nowoczesnym kształcie z kosztownego drzewa egzotycznego makassar z okuciami chromowanymi. Superheterodyna, która zachwyci każdego miłośnika muzyki. Na prąd zmienny typ Cz.  zł. 590 zł.-.

Wiarus
Mb 713 - lampy: KC 1, KC 1, KL 2;
reakcyjny, 1 obwód, skrzynka - orzech;
wymiary -
cena - 210 zł

Fenomen
Mz 744 - lampy: ACH 1, AF 7, RES 164, RGN 354;
Mu 744 - lampy: CK 1, CF 7, CL 4, CY 1;
Mb 713 - lampy: KC 1, KC 1, KL 2;
super, 4 obwody /1 obwód w wersji - b/, skrzynka - orzech;
wymiary - 54,0 x 29,5 x 22,0 cm;
cena: 340/370/240  zł

Symphonic
Sz 755 - lampy: ACH 1, AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1;
Su 755 - lampy: CK 1, CF 7, CB 2, CL 4, CY 1;
Sb 744 - lampy: KK 2, KC 1, KC 1, KL 2;
super, 5 obwodów /4 obwody w wersji - b/, regulacja barwy tonu, ARW, skrzynka - orzech;
wymiary - 59,0 x 31,5 x 26,0 cm;
cena: 450/490/330 zł

Stradivari
Wz 776: lampy - ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1;
Wu 776: lampy - CK 1, CF 3, CB 2, C/EM 2, CL 4, CY 1;
super, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, skrzynka - orzech;
wymiary - 63,0 x 33,0 x 27,5 cm;
cena - 580/630 zł

De Luxe
Lz 777 - lampy: ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AL 4,
                          RGN 2004;
super, 7 obwodów, układ p/sobny, regul. barwy tonu, ARW,
dwa głośniki, skrzynka - makassar;
wymiary - 68 x 43 x 27,5 cm;
cena - 750 zł

W sezonie tym wprowadzono - elektronowy wskaźnik dostrojenia /oko magiczne/, urządzenie przeciwzanikowe,
układ przeciwsobny wzmacniacza mocy.

TELEFUNKEN  SUPER ”DE LUXE”
Luksus techniki. 7 obwodów, 7 lamp. 3 zakresy fal: krótkie, średnie i długie. Głośnik elektrodynamiczny. Stacje 5 kontynentów. Płynna regulacja selektywności, siły głosu i barwy dźwięku.
Automatyczne wyrównywanie fadingów (zaniku w fal) w szerokim zakresie. Zrównoważony zakres dźwiękowy uzyskany przez stosowanie 2 głośników wzajemnie się dopełniających, 2 lamp głośnikowych (18 W)
w układzie przeciwsobnym. Najnowsza zdobycz techniki! Zawór przeciwinterferencyjny dla 9 kilocykli.
Elektronowy wskaźnik optyczny (magiczne oko). Ruchoma skala zwierciadlana. Olbrzymi zakres regulacji szerokości wstęgi akustycznej we wszystkich filtrach pośredniej częstotliwości. Ton i jego barwa
o naturalności brzmienia instrumentu muzycznego. Koło zamachowe, umożliwiające tak szybkie,
jak i powolne przesuwanie wskazówki na skali. Prosta i łatwa obsługa. Skrzynka o linii łagodnej i wytwornej, posiada wybitne walory akustyczne. Muzyka i mowa mają naturalne, pełne brzmienie.
Typ Lz 777 (z lampami ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AL 4, RGN 2004) na prąd zmienny zł. 750.-.

T4
z - lampy: ACH 1, VF 7, VL 1, VY 1;
u - lampy: CCH 1, CF 7, CL 4, CY 1;
b - lampy: KK 2, KC 1, KC 1, KL 2;
super, 4 obwody, ARW, potrójny ekonomizator prądu,
pobór mocy - 40/30/20 W;
wymiary - 54 x 30 x 22 cm;
cena - 340/370/260 zł

T5
z - lampy: ACH 1, EF 9, EBC 1, EL 3, AZ 1;
u - lampy: CCH 1, EF 9, CBC 1, CL 4, CY 1;
b - lampy: KK 2, KF 4, KBC 1, KC 1, KL 2;
super, 6 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu,
dwu stopniowy ekonomizator prądu, pobór mocy - 55/35 W,
/wersja b - automatyczny ekonomizator prądu/;
wymiary - 59,5 x 32,0 x 27,0 cm;
cena - 430/460/370 zł

T6
z - lampy: ACH 1, EF 9, EB 2, EFM 1, EL 3, AZ 1;
u - lampy: CCH 1, EF 9, CB 2, EFM 1, CL 4, CY 1;
7 obwodów, regulacja barwy tonu i szerokości wstęgi, ARW, optyczny wskaźnik dostrojenia /oko magiczne/;
wymiary -
cena - 560/600 zł

T8
z - lampy: ACH 1, EF 9, EB 2, EFM 1, EF 6, EL 3, EL 3,
                 RGN 2004;
7 obwodów, regulacja barwy tonu i szerokości wstęgi, ARW, optyczny wskaźnik dostrojenia /oko magiczne/, przeciwsobny układ mocy, dwa dopełniające się głośniki;
wymiary -
cena - 750 zł

TELEFUNKEN SUPER „T 8” (na prąd zmienny)
Superheterodyna „T 8” jest szczytowym superem sezonu obecnego. Wyposażenie, jakość, ton, forma
i najnowsze zdobycze radiotechniki rywalizują ze sobą o lepsze. Najsprawniejsze lampy z każdej serii, dobrane z krańcową pieczołowitością, jak trioda-hexoda ACH 1, lampa najnowszej czerwonej serii EF 9,
nowy wskaźnik elektronowy EFM 1. Piękno tonu bez skazy: 2 głośniki Telefunken-Nawi wzajemnie się dopełniające, podwójne zrównoważenie zakresu dźwiękowego, 2 lampy głośnikowe w układzie przeciwsobnym, 18 watowy stopień końcowy. Płynna regulacja siły głosu i barwy dźwięku, przełącznik „Mowa – Muzyka”. Wyjątkowa czułość i selektywność. Magiczne oko. Koło zamachowe ułatwia szybkie i wolne strojenie. Ruchoma zwierciadlana skala z jarzącymi się nazwami stacyj, podziałką w metrach i kilocyklach.
3 zakresy fal: krótkie, średnie i długie. Wysokowartościowe obwody (żelazne rdzenie).
Olbrzymi zakres automatycznej regulacji przeciwzanikowej, zespół dławików przeciwzakłóceniowych,
zawór przeciwinterferencyjny dla 9 kilocykli, gniazdka dla adaptera i dodatkowego głośnika.
Luksusowa skrzynka ze specjalnie dobranego drzewa egzotycznego „makassar” w połączeniu z orzechem kaukaskim z ozdobami z kompozycji szlachetnych metali.
Cena (z lampami ACH 1, EF 9, EB 2, EFM 1, EF 6, EL 3, EL 3, RGN 2004)  zł. 750.-.

T31
 z - lampy: EF 6, EL 3, AZ 1;
 u - lampy:
 b - lampy:
 układ reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, głośnik dynamiczny, eliminator,
 ekonomizator zużycia prądu, pobór mocy 35/25 W;
 wymiary - 49 x 29,5 x 19,5 cm;
 waga - 6,2 kg;
 cena - 136/  /115 zł.

T40
 
z - lampy: 3 + 1;
 u - lampy:
 b - lampy: 5
 super, regulacja barwy tonu, ekonomizator zużycia prądu, zewnętrzna
 szklana skala z samoświecącymi się napisami;
 wymiary -
 cena -

T50
 z - lampy: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11;
 u - lampy:
 super, 6 obwodów, regulacja barwy tonu, oko magiczne, automatyczny
 wskaźnik zakresów, ekonomizator zużycia prądu, zewnętrzna szklana
 skala z samoświecącymi się napisami, skrzynka z dwubarwnego
 drzewa orzechowego z ozdobami metalowymi;
 wymiary -
 cena -

T60
 
z - lampy: 5 +1;
 u - lampy:
 super, regulacja barwy tonu i selektywności, oko magiczne,
 ekonomizator zużycia pradu, zewnętrzna czterowstęgowa szklana skala
 z samoświecącymi się napisami automatycznie wskazuje odbierany
 zakres, koło zamachowe dla szybkiego strojenia, skrzynka
 z dwubarwnego drzewa orzechowego z ozdobami metalowymi;
 wymiary -
 cena -

T80
 
z - lampy: EF13, ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12;
 super, 8 obwodów,  ...
 wymiary - 70 x 45 x 47 cm;
 cena -

TELEFUNKEN ‘T80’. Luksusowy super z klawiaturą.
Wystarczy nacisnąć jeden z przycisków, aby natychmiast usłyszeć odpowiednią stację.
7 przycisków służy do automatycznego odbioru najbardziej ulubionych stacyj, ósmy przycisk do normalnego strojenia skalowego. Doskonały odbiór ogromnej ilości stacyj całego świata ułatwiają następujące urządzenia techniczne: dwustopniowe oko magiczne, zsynchronizowana regulacja wstęgi akustycznej i selektywności, trójstopniowa regulacja przeciwzanikowa, zrównoważenie zakresu dźwiękowego, przełącznik „mowa-muzyka”, koło zamachowe do szybkiego i precyzyjnego nastawienia na stacje. Dwa nowoczesne, specjalnie dobrane głośniki Telefunken, wzajemnie się uzupełniające, oraz silna, 18-watowa lampa końcowa zapewniają dużą siłę odbioru i wprost idealny dźwięk, wykazujący pełnię, głębokość i plastyczność tonów.
Wielowstęgowa skala z samoświecącymi się nazwami stacyj wskazuje automatycznie nastawiony zakres.
'T 80' to czołowy odbiornik wytwórczości polskiej.
 

Podczas okupacji Polski trwała produkcja na potrzeby armii niemieckiej.
 Przedstawiony poniżej odbiornik typ 143GW-G wyprodukowany został przez koncern Telefunken (?).
 Litera - G na końcu oznacza właśnie Generalgouvernement - GG (Generalne Gubernatorstwo).
 Odbiorcami miała być ludność GG narodowości niemieckiej (m.in. Volksdeutsche), narodowości ukraińskiej oraz  góralskiej. Polakom za posiadanie lub słuchanie radia groziły surowe kary, do kary śmierci włącznie.
 Odbiorniki były zaplombowane i posiadały ostrzegawcze napisy.
 Radio to nie było przestrajane, posiadało jedynie przełącznik na 3 stacje (Dł. i 2 x Śr.) nastrojone podczas produkcji,  nie posiadało agregatu strojeniowego. Prawdopodobnie były tylko 2 wersje: W (West) oraz O (Ost).
 Wersja W: Weichsel (w RP stacja Warszawa I - Raszyn), Krakau (Kraków) i Warschau (Warszawa II - Fort Mokotów).
 Wersja O - Weichsel, Krakau i Lemberg (Lwów).
 Był to odbiornik superheterodynowy, o zasilaniu uniwersalnym, 3 lampowy: UCH11, UCL11 i UY11, 4-ro obwodowy, głośnik elektrodynamiczny średnicy 10,5 cm; skrzynka bakelitowa. Wymiary: 245 x 165 x 140 mm, waga: 2,5 kg. Cena ?
 Był aparatem wyższej klasy i lepiej wykonanym niż starsze, niemieckie odbiorniki ludowe typu VE i DKE.

 * GG - Generalne Gubernatorstwo; to część terytorium II RP latach 1939 - 1945 ze stolicą w Krakau (Kraków).

Napisz do autora: