linja

A oto przykład relacji cen i jakości /za okres 10 lat/

Rok produkcji 1928 / 29 1938 / 39
Typ aparatu EK 2 Allegro
Układ reakcyjny superheterodynowy
Głośnik dostawny, magnetyczny wbudowany, dynamiczny
Zakres fal krótkich brak jest
ARW brak jest
Regulacja barwy tonów brak jest
Skala dziesiętna stacyjna
Cena 600 zł 380 zł
Zużycie prądu   mniejsze
Moc wyjściowa   większa
Czułość   większa
Selektywność   większa
Pasmo przenoszenia   szersze
Koszt   niższy o ok. 40%

Program produkcji obejmował cały szereg radioodbiorników od najtańszej jednoobwodówki 3-lampowej, poprzez niedrogą superheterodynę 4-ro lampową, aż do luksusowych superheterodyn wielolampowych z automatycznym strojeniem i wieloma dodatkowymi udogodnieniami. Ponadto poszczególne modele miały różne sposoby zasilania /Z-zmienne, U-uniwersalne i B-bateryjne/, umożliwiające wykorzystanie aparatu w różnych regionach. Od wielu też lat firma wyposażała wszystkie typy aparatów, od najtańszych począwszy, w zakres fal krótkich, umożliwiając tym samym odbiór wielu dalekich zagranicznych stacji. Odbiorniki Elektrit wyróżniały się również ładnymi wielobarwnymi skalami – wprowadzonymi w 1936 r.
Wyróżniały je także charakterystyczne nazwy poszczególnych typów /często zapożyczone od „Minervy”/, które mówiły o przeznaczeniu lub klasie odbiornika np.: Kadet, Domator, Largo, Presto, Opera, Victoria, Gloria, Excelsior, Oceanic, Automatic czy Transmare.
Znamienną cechą ówczesnej produkcji radioodbiorników była jej sezonowość, oraz coroczna zmiana wszystkich typów aparatów. Wymuszone to było silną konkurencją na rynku, na którym działało wielu producentów.
Do głównych w kraju należały: Philips i Telefunken oraz wiele niemieckich dużych firm i szereg pomniejszych krajowych. Również Towarzystwo Elektrit pracowało w rytmie sezonowym – sezon trwał od jesieni do lata następnego roku. Miesiące letnie były okresem zastoju w produkcji i handlu. W tym czasie przygotowywano nowe modele, odbywały się targi i wystawy, gdzie prezentowano wszelkie nowości radiotechniczne.
Na każdy sezon opracowywano nowe typy aparatów, zasadniczo różne od tych z poprzedniego sezonu.
Na przykład na sezon 1936/37 wyprodukowano 7 typów w 16 modelach, na sezon 1937/38 – 7 typów w 18 modelach a na sezon 1938/39 – 9 typów w 18 modelach. Seria aparatów z jednego sezonu obejmowała modele zasadniczo różne, od najprostszego odbiornika reakcyjnego 3-lampowego, w cenie ok. 200 zł; poprzez superheterodynę 4-ro lampową za ok. 300 zł; aż do luksusowych aparatów z wszelkimi udogodnieniami /automatyczne strojenie, elektronowy wskaźnik dostrojenia, dwa głośniki, regulowana selektywność itp./, w cenie do 1.000 zł.
Najnowsze osiągnięcia radiotechniki były wprowadzane do zakładów niedługo po ich światowych premierach. Wskaźnik dostrojenia wprowadzono w 1934 r., podwójne głośniki w 1937 r., regulację selektywności w 1937 r., automatyczne strojenie i podwójną przemianę częstotliwości w 1938 r. Pierwszy odbiornik superheterodynowy został wyprodukowany w 1934 r. – „Super 5”. Pierwszy wskaźnik dostrojenia zastosowano w 34 r. w w/w odbiorniku, był to wskaźnik neonowy tzw. linijka świetlna. Następnym był miernik wychyłowy, magnetoelektryczny w odbiorniku „Majestic” w roku 1935. W kolejnych typach „Maestro”, „Largo” i „Opera” w 1937 r. zastosowano już elektronowy wskaźnik dostrojenia tzw. oko magiczne, którego ciepłe, zielonkawe światło pamięta zapewne jeszcze wiele osób, ale raczej z odbiorników powojennych.
Regulacja selektywności odbiornika polegała na zmianie szerokości pasma przepuszczania filtrów wstęgowych p.cz. /dla odbiornika „Eroica” wynosiło ono: 7, 9, 11 i 14 kHz/. Podwójne głośniki zastosowano po raz pierwszy w aparacie „Opera” a umieszczone zostały na dwóch sąsiednich ściankach. W kolejnych typach np. „Eroica” głośniki umieszczone były już na przedniej ściance.
Strojenie automatyczne zastosowano po raz pierwszy w odbiorniku „Automatic”. Był to 12-to pozycyjny programator mechaniczny, napędzany miniaturowym silniczkiem elektrycznym. Po naciśnięciu wybranego klawisza, opisanego nazwą stacji /do aparatu załączany był arkusik z nazwami wielu stacji/, uruchamiany zostawał silniczek, który obracał osią agregatu strojeniowego wraz z gałką. Strojenie zostawało przerwane, gdy wycięcie na obracającej się z osią tarczy, doszło do zwory ustawionej uprzednio na pierścieniu otaczającym tarczę. Ten sposób strojenia zdawał dobrze egzamin w zakresie fal długich i średnich, lecz dla fal krótkich wymagał dodatkowego skorygowania gałką aparatu.
Najciekawszym niewątpliwie aparatem był „Oceanic”. Była to specjalna wersja nowoczesnego aparatu przystosowanego do pracy w warunkach tropikalnych /eksport 500 szt. do Brazylii/. Poddany był wielu dodatkowym procesom technologicznym mającym zapewnić mu odporność na bardzo trudne warunki klimatyczne. Ciekawostką jest fakt, że po roku użytkowania w tamtejszym klimacie skrzynki jednak uległy destrukcji. Wobec powyższego podjęto przygotowania do umieszczenia odbiornika w skrzynce bakelitowej, zamiar ten jednak nie został zrealizowany. A oto parametry techniczne aparatu: zasilanie uniwersalne, zakres fal średnich i krótkich /od 13 m/, 11 lamp serii „czerwonej”, 9 obwodów strojonych, regulowana selektywność, czułość 1 µV, podwójna przemiana częstotliwości dla zakresu KF – to bardzo nowatorskie rozwiązanie, wyprzedzające znacznie konkurencję. 
Inną ciekawostką jest odbiornik Titanic wyposażony w lampy f-my Ostar, które są żarzone pełnym napięciem sieci. Jest to jedyny polski aparat wyposażony w lampy tego rodzaju.
W 37 r. rozpoczęto kolejny etap rozbudowy zakładów, budując nowe budynki fabryczne. 
Firma przygotowywała się również do podjęcia produkcji lamp radiowych. Jednakże Philips w zamian za odstąpie- nie od tego przedsięwzięcia, zaoferował znaczną obniżkę cena lamp dostarczanych dla Elektrit-a. 
W roku 1938 zakład wyprodukował ok. 100 tys. szt. odbiorników radiowych, była to bardzo duża skala produkcji. 

Towarzystwo było jedynym polskim eksporterem radioodbiorników. Eksport do wielu krajów Europy a nawet do Indii Brytyjskich, Afryki Południowej, Brazylii i na Bliski Wschód prowadzono od roku 1937. Oprócz odbiorników eksportowano również same skrzynki radiowe oraz aparaturę nagłaśniającą. Skrzynki dostarczano do wiedeńskiej Minervy, spłacając koszty licencji oraz do innych firm austriackich, stąd wzajemne podobieństwo skrzynek tych firm.

Elektrit brał udział w większości liczących się międzynarodowych wystawach i targach zdobywając liczne wyróż- nienia i medale. Ponadto wysyłano tam zawsze kilku inżynierów, którzy na miejscu zapoznawali się z najnowszymi rozwiązaniami światowymi. Kupowano od razu najciekawsze modele sprzętu oraz bardzo wiele literatury radiotech-nicznej głównie niemieckiej i angielskiej.
W kraju Elektrit był często pomijany, bojkotowany i szykanowany z uwagi na swój „niechrześcijański” rodowód. Towarzystwo było prywatną firmą a właścicielami byli Samuel i Hirsz Chwolesowie oraz Nachman Lewin. Kierownikiem produkcji był inż. L. Rosenszein, kierownikiem działu mechanicznego inż. E. Brochstein, narzędziowni Rytwo, kierownikiem stolarni inż. Pluciński, a wykończeniem skrzynek radiowych kierowali mgr A. Epstein i mgr B. Kapliński. Opracowaniem nowych modeli zajmowali się: M. Bielecki, Tadeusz Stefanowski i inż. Paweł Szulkin. Pomiarami laboratoryjnymi zajmowali się: inż. M. Gordon i inż. Henryk Klingofer. Produkcją kierowali: inż. N. Brojdo, inż. Rubin Feryszka i M. Hajde. Produkcją podzespołów zajmował się inż. Türkel. W dziale kontroli jakościowej pracowali: inż. Menaker, inż. B. Pumpiański i inż. M. Lapidus.
Tak wielki zakład oraz liczna i wyszkolona załoga była nośnikiem postępu oraz inicjatorem wielu społecznych akcji na Wileńszczyźnie.
W fabryce działała także organizacja komunistyczna, która w 1935 r. wywołała w tym największym zakładzie przemysłowym Wilna, duży strajk załogi, zakończony spełnieniem części żądań. Jednakże szybko organizatorzy zostali zwolnieni z pracy a działające następnie związki zawodowe dobrze współpracowały z Zarządem.
Przy zakładzie istniał Robotniczy Klub Sportowy „Elektrit” z licznymi sekcjami: piłkarską, bokserską, pływacką i kajakową.
Wydawano własne wydawnictwa – kalendarze, broszury, plakaty a także miesięcznik zakładowy „Elektrit Radio. Wiadomości Techniczne”, redaktorem którego był Stanisław Merło.
Przed wybuchem wojny zakład brał udział w akcjach zakupu i przekazywania uzbrojenie dla Wojska Polskiego.
           Na sezon radiowy 39/40 inżynierowie i technicy zakładów opracowali nową /jak corocznie/ rodzinę aparatów radiowych. Odbiorniki nadal zachowały swój charakterystyczny wystrój zewnętrzny, wyróżniający je na tle innych aparatów /np. fornir tonowany na krawędziach, gałki, skale itp/. Produkcja ich została rozpoczęta w sierpniu 1939 r., więc ilość wyprodukowanych a następnie sprzedanych radioodbiorników była bardzo niewielka.
Pełna oferta na sezon 1940 składała się z 6 modeli /o różnym zasilaniu/. Ciekawostką historyczną jest fakt, że duża część tej produkcji znalazła się na terenie Związku Radzieckiego.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. położył kres istnieniu tego czołowego zakładu polskiej radiotechniki.

D.S.
odbiór stacji miejscowej na słuchawki, raty bezprocentowe za poświadczeniem Koła Urzędniczego.
detektorowy, suwakowy;
cena – 35 zł /detektor, kryształ, słuchawka i antena pokojowa/

D.K.
odbiór na słuchawki stacji Wileńskiej, Kowno, oraz, przy odpowiedniej pogodzie, Moskwy i Stokholmu.
Raty bezprocentowe za poświadczeniem Koła Urzędniczego.

detektorowy, kondensatorowy;
cena – 60 zł /detektor precyzyjny, kryształ, słuchawka i antena zewnętrzna/

R.1.
jedno-lampowy,
odbiór stacji Europejskich na słuchawki,
cena kompletu – zł 125 /lampka oszczędnościowa, baterja żarzenia, baterja anodowa, słuchawka i antena/.
Raty bezprocentowe za poświadczeniem Koła Urzędniczego.

EK 2
reakcyjny, dwuzakresowy,
bez głośnika,
cena – 600 zł

ELCO
odbiornik detektorowy;
1 zakres – fale średnie;
wymiary: 12,0 x 6,0 x 13,5 cm;
cena – 11 zł.

Z 2
lampy: 2 + 1;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 140 zł + 47 zł (lampy).
S 2
cena: 150 zł + 40,60 zł (lampy).

Z3
lampy: E438, E438, B443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal, zasilanie prądem zmiennym;
wymiary: 30,0 x 19,0 x 17,0 cm;
cena: 170 zł + 58,35 zł (lampy).

Z 3 G
lampy: E438, E438, B443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary: 30 x 40 x 17 cm;
cena: 240 zł + 58,35 zł (lampy).

S 3
lampy: B2038, B2038, B2043, 1927/1928;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary: 30,0 x 19,0 x 17,0 cm;
cena: 180 zł + 53,90 zł (lampy).

B 3
lampy: 3;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 100 zł + 37,05 zł (lampy)

Z 33
lampy: 3;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 335 zł + 86,50 zł (lampy ekranowe)
S 33
cena: 350 zł + 60,50 zł (lampy ekranowe)
B 33
cena: 195 zł + 46,70 zł (lampy ekranowe)

Z 33 G
lampy: 3;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 415 zł + 86,50 zł (lampy ekranowe)
B 33 G
cena – 265 zł + 46,70 zł (lampy ekranowe)

Z 44
lampy: 4 + 1;
reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 390 zł + 97,80 zł (lampy ekranowe)
B 44
cena: 250 zł + 55,85 zł (lampy ekranowe)

Z 44 G
lampy: 4 + 1;
reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena: 470 zł + 97,80 zł (lampy ekranowe)
B 44 G
cena: 320 zł + 55,85 zł (lampy ekranowe)

ELCOPHON
odbiornik Z 2 + gramofon elektryczny;
lampy: 2 + 1;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary:
cena:  545 zł + 54,15 zł (lampy)

EKRA BOX
wymiary:
cena: 70 zł

Uwaga:
Z – zasilanie prądem zmiennym,
S – zasilanie prądem stałym,
B – zasilanie bateryjne,
G – odbiornik z głośnikiem indukcyjnym.

Z 22
lampy: E446, C443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary – 33 x 24 x 22 cm;
cena – 210 zł + 70 zł (lampy Philips).
S  22
Jak Z22,  tylko na prąd stały.

Z 22G
Jak Z 22 tylko z głośnikiem.
S 22G 
Jak Z 22G, tylko na prąd stały

Z 23
lampy: E446, E438, C443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal (200 – 2000 m);
wymiary – 33 x 24 x 22 cm;
cena – 255 zł + 90 zł (lampy Philips);
S 23
lampy: B2046, B2038, B2043, 1927/28;
cena 270 zł + 125 zł (lampy Philips)
S 23 jak Z 23

Z 23 G
lampy: E446, E438, C443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal (200 – 2000 m),
głośnik indukcyjny;
wymiary – 33 x 43 x 22 cm;
cena – 315 zł + 90 zł (lampy Philips);
S 23 G
lampy: B2046, B2038, B2043;
cena: 330 zł + 125 zł (lampy Philips)

Z 231 lub EUROPA 250
lampy: E438, E438, B443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal;
wymiary –
cena – 250 zł (z lampami).
Z 231 G lub EUROPA 295
lampy: E438, E438, B443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy fal, głośnik indukcyjny;
wymiary –
cena – 295 zł (z lampami).

Z 233
lampy: E452T, E452T, C443, 506;
reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy fal (200 – 2000 m i 18 – 55 m),
skala bębnowa;
wymiary – 38,5 x 24 x 24 cm;
cena – 420 zł + 105 zł (lampy Philips);

Z 233 G
lampy: E452T, E452T, C443, 506;
reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy fal (200 – 2000 m i 18 – 55 m),  głośnik dynamiczny, skala bębnowa;
wymiary – 38,5 x 45 x 24 cm;
cena – 495 zł + 105 zł (lampy Philips).
S 233 G
lampy: B2046, B2046, B2043, 1927/28;
cena: 520 zł + 135 zł (lampy Philips).

ELCODYN
głośnik indukcyjny;
wymiary – 38,5 x 25 x 24 cm;
cena – 85 zł.

PERMANENT PM
głośnik dynamiczny z magnesem stałym, mniejszy;
wymiary – 38,5 x 25 x 24 cm;
cena – 165 zł.

PERMANENT PD lub GIGANT
głośnik dynamiczny z magnesem stałym, większy;
wymiary –
cena – 190 zł.

Uwaga:
Z – zasilanie prądem zmiennym,
S – zasilanie prądem stałym,
G – odbiornik z głośnikiem.

GLOB 
Z – lampy: E424, E443, 1802;
          lub: PP 415, AG 495, V 430;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy /200 – 2000 m/;
głośnik indukcyjny;
wymiary –  33 x 41 x 22 cm;
cena – 125 zł + 51/35 zł (lampy Philips/Tungsram).

UNIVERS
– lampy: E446, C443, 1802;
S  – lampy: B2046, B2043, C1/C2;
reakcyjny, 1 obwód;
głośnik indukcyjny;
wymiary – 33 x 42,5 x 22 cm;
cena – 195 zł +  71,50/64,50 zł (lampy)
S  – 210 zł + 100/71 zł (lampy).

OCEANIC
Z – lampy: E438, E438, E443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód;
głośnik dynamiczny;
wymiary – 37,5 x 39 x 24 cm;
waga – 9 kg;
cena – 240 zł + 68,50/59,50 zł (lampy).

ATLANTIC
Z – lampy: E446, E438, C443, 1802;
S – lampy: B2046, B2038, B2043, 1927/28;
reakcyjny, 1 obwód;
głośnik dynamiczny;
wymiary – 37,5 x 39 x 24 cm;
waga – 9 kg;
cena – 250 zł + 89 zł (lampy)
          240 zł + 127,00/88,50 zł (lampy).

PACIFIC 
Z – lampy: E452, E452, C443, 1802;
S – lampy: B2046, B2046, B2043, 1927/28;
reakcyjny, 1 obwód, regulacja barwy tonu, skala dwubębnowa;
głośnik dynamiczny;
wymiary – 38,5 x 45 x 24 cm;
cena – 375 + 105/88 zł (lampy)
          400 + 140/100,50 zł (lampy).

SUPREMA 4
Z – lampy: E447, E446, C443, 1802;
S – lampy: B2047, B2046, B2043, 1927/28;
reakcyjny, 2 obwody, regulacja barwy tonu, skala tabelaryczna;
głośnik dynamiczny;
wymiary –
cena – 315 zł + 105,50/94 zł (lampy)
           350 zł + 140/100,50 zł (lampy).

SUPERIOR
Z – lampy: E447/AF2, E446, E443H, 506;
          lub  HP4115, HP4101, PP4101, PV495;
S – lampy: B2047, B2046, BL2, 1927/1928;
reakcyjny, trzyobwodowy, głośnik dynamiczny z magnesem stałym;
wymiary: 38 x 40,5 x 26 cm;
waga: 12,2 kg;
cena:

SUPER 5
Z – lampy: E446, E447, E444, E443H, 1805;
           lub MO465, HP4115, DS4100, PP4101, 1805;
           lub AK1, AF2, E444, E443H, 1805;
superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, wskaźnik dostrojenia, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary: 38 x 40,5 x 28,5 cm;
waga: 14,5 kg;
cena: 525 zł + 148/128 zł (lampy).

GOBI/GOBI G
B – lampy: B438, B438, B443;
reakcyjny, 1 obwodowy;
wymiary: 33 x 24/42,5 x 22 cm;
waga:
cena: 135 + 49/43 zł; 175 zł + 49/43 zł (lampy).

SAHARA/SAHARA G
B – lampy: B442, B424, B443;
reakcyjny, 2 obwodowy;
wymiary: 33 x 24/42,5 x 22 cm;
waga:
cena: 195 + 59,50/50 zł; 235 zł + 59,50/50 zł (lampy).

Wszystkie odbiorniki za wyjątkiem Glob-a oraz bateryjnych były trzyzakresowe.
Aparaty reakcyjne posiadały eliminator.
Odbiornik Super był pierwszą superheterodyną Elektrita.
W nim także, po raz pierwszy, zastosowano wskaźnik dostrojenia, tzw. linijkę świetlną, którym była specjalna neonówka.

SUPER 5

Luksusowa, nowoczesna superheterodyna 5-cio lampowa (pentoda – oscylator i modulator, pentoda pośr. częstotl., binoda, pentoda m. częstotl.
o kolosalnym wzmocnieniu – 9 watt, prostownicza dwukierunkowa). Tabelaryczna, oświetlona i przejrzysta skala z trójbarwną sygnalizacją zakresu fal 22 m – 2.000 m.
Potężny, elektro-dynamiczny głośnik (anti-hum) o pięknej barwie tonów.
Odbiór wszystkich stacyj europejskich i zamorskich w ciągu całej doby. Urządzenie przeciwzanikowe
(anti-fading). Automatyczna regulacja siły głosu. Logarytmiczny modulator tonu. Doskonałe wzmacnianie muzyki gramofonowej.
Luksusowa, orzechowa skrzynka matowana o doskonałym efekcie akustycznym.

KONTINENT
Z – lampy: AG495, PP415, V430;
          lub: E424, B443, 1802;
B – lampy:
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 33 x 41 x 22 cm;
cena – 180/… zł.

TITANIC
Z – lampy: HP4101, PP4101, V430;
U – lampy: H3, M43, EG100;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 30 x 32 x 20 cm;
waga – 6,6 kg;
cena – 255/255 zł.
Uwaga: wersja U jest bardzo oryginalna i niespotykana ponieważ posiada lampy f-my Ostar – duża rzadkość.
Był też model Titanic 37 /patrz dalej/.

TERRA
B – lampy: B442, B424, B443;
          lub: HR210, HR210, PP222;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 30 x 32 x 20 cm;
waga – 5,0 kg;
cena – 245 zł;
Uwaga: bateryjna odmiana Titanic’a.

RIVAL
Z – lampy: AR4101, AR4101, PP430, V430;
          lub: E438, E438, E443, 1802;
U – lampy: CC2, CC2, CL2, CY1, C1/C2;
B – lampy: KC1, KC1, KL1;
S – lampy: B2038, B2099, B2043, 1927/28;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 29,5 x 31,5 x 20 cm;
cena – 280/320/200/315 zł.

SUPERIOR 1936
Z – lampy: HP4115, HP4101, PP4101, PV495;
          lub: E447/AF2, E446, E443H, 506;
U – lampy: TCF3, TCF7, TCL2, TCY1, 200RI/RII;
B – lampy: KF1, KF2, KL1;
reakcyjny, 3 obwody;
wymiary – 35 x 38 x 23,5 cm;
waga – 11,0 kg;
cena  – 440/475/350 zł.

SPLENDID
Z – lampy: MO465, DS4100, PP4101, PV 495;
          lub: AK1, E444, E443H, 506;
U – lampy: TCK1, TCF7, TCL2, TCY1, 200RI/RII;
super z refleksem, 7 obwodów, głośnik elektrodynamiczny, regulacja barwy tonu, magnoskop;
wymiary – 38,5 x 44,5 x 26 cm;
cena – 580/…  zł.

MAJESTIC
Z – lampy: MO465, HP4115, DS4100, PP4101, PV495;
          lub: AK1, AF2, E444, E443H, 506;
U – lampy: TCK1, TCF3, TCF7, TCL2, TCY1, 200RI/RII;
super, 7 obwodów, głośnik elektrodynamiczny, regulacja barwy tonu, magnoskop, optyczny wskaźnik dostrojenia;
wymiary – 41,5 x 47 x 26 cm;
cena – 675/…  zł.

Odbiorniki wyposażono w głośniki dynamiczne, wszystkie za wyjątkiem Kontinent-a były trzyzakresowe.
Aparaty reakcyjne posiadały eliminator a supery ARW.

Majestic

Pięciolampowa oktodowo-binodowa superheterodyna o zasięgu światowym. Wyrównanie zaników (antifading). Siedem obwodów strojonych.
Trzy zakresy fal (28 – 2000 m). Czterobarwna, rotacyjna skala z podwójnym napędem, magnoskopem (powiększenie skali 9 dioptrii) i wskaźnikiem do cichego, optycznego strojenia (miernik elektro-magnetyczny). Wielki głośnik dynamiczny. Regulacja siły głosu w małej częstotliwości.
Modulacja tonu. Wzmacnianie muzyki gramofonowej.

TITANIC 37
Z
układ i parametry – jak w sezonie 35/36.

MARATON
Z– lampy: AF7, AL1, AZ1;
U – lampy: CF7, CL4, CY1, C1/C2;
B– lampy: KC1, KC1, KL1/C243;
reakcyjny, 1 obwód, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary – 35,0 x 40,0 x 26,0 cm;
cena – 265/275/   zł.

CZEMPION
Z – lampy: AF2, E438, AL4, 506;
U – lampy: CF3, CF7/CC2, CL4, CY1, C1/C2;
B – lampy: KF3, KF4, KL4;
reakcyjny, 2 obwody, głośnik dynamiczny;
C – 100 μV, S – 40 dB, P – 46 W;
wymiary – j.w.
cena – 315/360/300 zł .

STENTOR
Z – lampy: AF3, AF7, AB2, AL1, AZ1;
U – lampy: CF3, CF7, CL1, C1/C2;
B – lampy: KF3, KF4, KL4;
reakcyjny, 3 obwody, przełącznik barwy tonu, głośnik dynamiczny;
wymiary – 38,0 x 42,0 x 29,0 cm;
cena – 410/465/400 zł.

VICTORIA
Z – lampy: AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1;
U – lampy: CK1, CF3, CB2, CL2, CY1, C1/C2;
B – lampy: KK2, KF3, KB2, KC1, KL4;
super, 7 obwodów, moderator dystansowy, regulacja barwy tonu,
głośnik dynamiczny;
C – 30 µV, S – 50 dB, P – 50 W;
wymiary – 47,0 x 48,0 x 31,0 cm;
cena – 540/600/500 zł.

 

 

 

 

VICTORIA
B – II wersja skrzynki

GLORIA
Z – lampy: AK2, AF3, AF7, AB2, ABC1, AL1, AZ1;
U – lampy: CK1, CF3, CF7, CB2, CBC1, CL1, CY1, C1/C2;
super, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia /miernik elektromagnet./, moderator dystansowy, tłumik trzasków,
głośnik dynamiczny;
C – 30 µV, S – 50 dB, P – 50 W;
wymiary – 48,0 x 50,0 x 36,0 cm;
cena – 740/795 zł.

EXCELSIOR
Z – lampy: AK2, AF3, AB2, ABC1, AC2, AC2, AL1, AL1, 1561;
super, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia /j.w./, tłumik trzasków, głośnik elektrodynamiczny;
C – 10 µV, S – 70 dB, P – 57/45 W;
wymiary – 52,0 x 54,0 x 38,0 cm;
cena – 960 zł.

Wszystkie aparaty były trzy zakresowe i posiadały głośniki dynamiczne.
Reakcyjne posiadały eliminatory a supery – ARW.
Oznaczenia: C – czułość, S – selektywność, P – pobór mocy. 

EXCELSIOR

Ultraluksusowa dziewięciolampowa superheterodyna. Oktoda-duodioda. Duodioda-trioda.
Przeciwsobny układ wyjściowy mocy 18 watt. Antifading. Siedem obwodów. Cztery zakresy fal.
Koncertowy głośnik elektro-dynamiczny. Regulacja siły, modulacja tonu. Urządzenie gramofonowe.
Filtr lokalny. Ciche optyczne strojenie. Uwaga: Crack-Killer – lampowy tłumiki i niwelator trzasków.

Domator
Z – lampy: AF7, AL1, 1801; (I wersja 3 lampy):
           lub AR 4101, AR 4101, PP 430, V 430; (II wersja 4 lampy):
reakcyjny, 1 obwód;
C – 250 µV, S – 35 dB, P – 20 W;
wymiary – 33,0 x 41,0 x 23,0 cm;
cena – 200 zł.

 

 

 

 

B – lampy: KC1, KC1, KL1;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 33,0 x 41,0 x 23,0 cm;
cena –      zł.

Patria
Z – lampy: AF3, AC2, AL4, 506;
U – lampy: TCF3, TCF7, TCL4, TCL2, TCY1/2;
B – lampy: TKF3, TKF4, TKL4;
reakcyjny, 2 obwody, przełącznik barwy tonu;
C – 100 µV, S – 40 dB, P – 40 W;
wymiary – 39,5 x 42,5 x 29,0 cm;
cena – 310/350/270 zł.

Tempo
Z – lampy: TAF7, TAF3, TAL4, TAZ1;
U – lampy: CF3, CF7, CL2, C1/C2;
B – lampy:
reakcyjny, 3 obwody, przełącznik barwy tonu;
C – 40 µV, S – 39 dB, P – 40 W;
wymiary – 52,5 x 31,5 x 29,0 cm;
cena – 400/445/340 zł.

Presto
Z – lampy: AK2, ABC1, AL4, AZ1;
U – lampy:
B – lampy: TKF3, TKK2, TKBC1, TKL4;
super refleksowy, 7 obwodów, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi;
C – 20 µV, S – 70 dB, P – 38 W;
wymiary – 52,5 x 31,5 x 29,0 cm;
cena – 400/445/340 zł.

Maestro
Z – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
U – lampy:
B – lampy: KK2, KF3, KB1, KC1, KL4;
super, 7 obwodów, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi i barwy tonu;
C – 10 µV, S – 70 dB, P – 53 W;
wymiary – 50,5 x 33,5 x 31,5 cm;
waga – 23,1 kg;
cena – 525/570/445 zł.

Opera
Z – lampy: AK2, AF3, AB2, AF7, AL4, AM1, AZ1;
super, 7 obwodów, dwa głośniki, moderator dystansowy, regulacja barwy tonu, regulacja szerokości wstęgi /7, 9 i 11 kHz/;
C – 8 µV, S – 70 dB, P – 56 W;
wymiary – 56,5 x 38,5 x 31,0 cm;
cena – 700 zł. 

LARGO
Z – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, 506;
U – lampy:
B – lampy:
super, 7 obwodów, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi i barwy tonu, reduktor prądu;
C – 10 µV, S – 70 dB, P – 57 W;
wymiary – 44,0 x 50,0 x 28,0 cm;
cena – 450/  zł.
* Model wyprodukowany dodatkowo w skrzynkach adaptowanych
z sezonu 36/37.

Wszystkie aparaty były trzy zakresowe i posiadały głośnik dynamiczny z magnesem stałym.
Reakcyjne miały eliminatory. a supery – ARW.

OPERA

Instrumentem muzycznym dla najwybredniejszych miłośników muzyki i dobrego odbioru radiowego jest nasz odbiornik OPERA. Wyposażony we wszystkie szczegóły techniczne najbardziej luksusowej superheterodyny, jak: 2 głośniki dynamiczne, klasyczny układ
7 obwodowy, 6 lamp wielkiej wydajności, 3 zakresy fal, samoczynne, dwustopniowe urządzenie przeciwzanikowe o wielkiej sprawności, moderator krótkodystansowy, kompensację basów, transmisję płyt gramofonowych, zmienną selektywność (7-9-11 Kc), fluoryzujący promień katodowy (cyklop), regulowaną wstęgę częstotliwości, telefoniczną, dwubiegową tarczę strojeniową. Pochyła, transparentowa skala i imponująca skrzynka o najwyższej sprawności akustycznej z luksusowego drzewa orzechowego.

Znicz
Z – lampy: AF7, B443, 1802;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 46,5 x 31,0 x 22,5 cm;
waga – 9,2 kg;
cena –  zł.

Kadet
Z – lampy: EF6, EL3, AZ1 lub AF7, AL4, AZ1;
U – lampy:
reakcyjny, 1 obwód, reduktor prądu;
wymiary – 46,5 x 31,0 x 22,5 cm;
waga – 9,1 kg;
cena – 200/230 zł.

Kadet
B – lampy: KC1, KC1, KL4;
reakcyjny, 1 obwód, reduktor prądu;
wymiary – 46,5 x 31,0 x 22,5 cm;
cena – 180 zł.

Kordial
Z – lampy: EF9, EF6, EL3, AZ1 lub AF3, AF7, AL4, AZ1;
U – lampy:
B – lampy: KF3, KF4, KL4;
reakcyjny, 2 obwody, przełącznik barwy tonu, reduktor prądu;
wymiary – 46,0 x 31,0 x 22,5 cm;
waga – 9,7 kg;
cena – 280/320/250 zł.

Allegro
Z – lampy: EK2, EBC3, EL3, EM1, AZ1;
U – lampy: EK2, EBC3, CL4, EM1, CY1, EUVI;
B – lampy: KK2, KF3, KBC1, KL4;
super z refleksem, 7 obwodów, moderator krótkodystansowy,
regulacja barwy tonu;
wymiary – 51,5 x 32,5 x 26,0 cm;
waga – 12,3 kg;
cena – 380/415/325 zł.

Eroica
Z – lampy: EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1;
U – lampy:
super, 7 obwodów, 2 głośniki, moderator krótkodystansowy, regulacja szerokości wstęgi /do 14 kHz/ i barwy tonu;
wymiary – 63,0 x 39,0 x 30,0 cm;
waga – 18,4 kg;
cena – 625/675 zł.

Royal
Z – lampy: EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1;
super, 7 obwodów, regulacja szerokości wstęgi i barwy tonu;
wymiary – 62,0 x 38,0 x 31,0 cm;
cena –

Automatic
Z – lampy: EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1;
super, 7 obwodów, strojenie automatyczne /elektromotor/, regulacja szerokości wstęgi i barwy tonu;
wymiary – 62,0 x 38,0 x 31,0 cm;
waga – 19,1 kg;
cena –

Oceanic
U – lampy: 11 szt.;
super z podwójną przemianą częstotliwości dla fal Kr., 9 obwodów, zakresy – Śr. i 4 x Kr. /13 – 165 m/, regulacja barwy tonu,
wersja tropikalna;
wymiary – 56,0 x 36,0 x 31,0 cm;
waga – 18,0 kg;
cena –

Wszystkie aparaty były trzy zakresowe /z wyjątkiem Oceanic-a/ i posiadały głośnik dynamiczny z magnesem stałym. Reakcyjne miały eliminatory a supery – ARW.

Automatic

Superheterodyna najwyższej klasy luksusowej o automatycznym strojeniu – z elektromotorem i klawiaturą.
Luksusowe wyposażenie. Wielki głośnik dynamiczny dla pentody EL3 (high fidelity).
Klasyczny układ 7-obwodowy. 6 lamp. Największa wydajność. 3 pełne zakresy fal.
Samoczynny, wysokosprawny, dwustopniowy antifading. Moderator krótkodystansowy. Kompensacja basów.
Zmienna selektywność 7-9-11-14 kHz. Zawór częstotliwości pośredniej. Układ trójdiodowy.
Regulowana i modulowana reprodukcja płyt gramofonowych. Dwubiegowa, beztrybowa tarcza strojeniowa.
Oko magiczne. Skrzynka o liniach opływowych.  Najnowsze lampy 6-woltowe (serie rouge).

Hejnał
Z – lampy: EF6, EL3, AZ1;
reakcyjny, 1 obwód;
wymiary – 46,0 x 31,5 x 21,5 cm;
cena –

Herold
Z – lampy: EK2, EF9, EBL1, AZ1;
super z refleksem, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, reduktor prądu;
wymiary –
cena –

Regent
Z – lampy: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
U – lampy: EK2, EF9, CBL1, EM1, CY1, C1/C2;
B – lampy: KK2, KF3, KBC1, KL4;
super, 7 obwodów, , regulacja szerokości wstęgi, moderator dystansowy, reduktor prądu;
C – 10 µV, S – 70 dB, P – 48/38 W;
wymiary – 52,5 x 33,5 x 26,0 cm;
cena –

Komandor
Z – lampy: ECH3, EF9, EBC3, EL3, EM1, AZ1;
U – lampy: ECH3, EF9, EBC3, CL4, EM1, CY1, C1/C2;
super, 7 obwodów, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi
/7-9-11 kHz/, przełącznik barwy tonu;
wymiary – 55,0 x 36,0 x 27,0 cm;
waga – 14,2 kg;
cena –

Colonel
Z – lampy: ECH3, EF9, EBC3, EL3, EM1, AZ1;
super, 7 obwodów, strojenie automatyczne /elektromotor/, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi i barwy tonu;
wymiary –
cena –

Transmare
Z – lampy: ECH3, EF6, EB4, EF9, EL3, EL3, EM1, AZ4;
super, 7 obwodów, strojenie automatyczne /elektromotor/, 2 głośniki, moderator dystansowy, regulacja szerokości wstęgi /7, 9, 11, 14 kHz/ i barwy tonu;
wymiary –
cena –

Wszystkie aparaty były trzy zakresowe i posiadały głośnik dynamiczny z magnesem stałym. Reakcyjne miały eliminatory a supery – ARW.

Transmare

Rewelacyjna, automatycznie strojona, luksusowa superheterodyna z elektromotorem. 7 lamp. 3 zakresy fal (15-2000 m). 2 koncertowe, skompensowane głośniki dynamiczne. Podwójny stopień wyjściowy 18 watt. Regulacja barwy dźwięku i selektywności z optycznym wskaźnikiem szerokości wstęgi. Oko magiczne.
Trzy stopniowe, samoczynne, wysokosprawne wyrównywanie zaników. Przełącznik mowa-muzka. Kompensacja basów. Wspaniały odbiór krótkofalowy.
Elektro-akustyczna reprodukcja płyt. Wielka skala z automatycznym, liniowym oświetleniem zakresów. Krystaliczny wskaźnik z dwukierunkowym elektrycznym
napędem (cross-runing). Charakterystyczna, specjalnie luksusowa, skrzynka Elektrit.

Po zajęciu Wilna przez ZSRR,  w październiku 1939 r. nastąpiła  pospieszna „ewakuacja” zakładów wraz z personelem /ok. 200 osób/, maszynami, materiałami i gotowymi odbiornikami /ok. 20 tys. szt./ do Mińska na Białorusi. Pośpiech był konieczny z uwagi mające nastąpić przekazanie części Wileńszczyzny, wraz z Wilnem – Litwie.
W Mińsku na terenie zakładów stolarskich przed Polakami postawiono zadanie uruchomienia produkcję radioodbiorników nie gorszych od Elektrit-a. Grupa inżynierów wileńskich została przyjęta na Kremlu przez Nikitę Chruszczowa i A. Andriejewa i otrzymała tutaj znaczne pełnomocnictwa. Następnie rozjechali się po Związku Radzieckim w poszukiwaniu producentów i dostawców materiałów oraz podzespołów. W ZSRR brak było magnesów Alnico oraz dobrej licy np. 20-krotnej, jednak i to udało się zdobyć w jednym z leningradzkich zakładów czy instytucie. Nową aparaturę kontrolno-pomiarową Siemens-a otrzymali dopiero w kwietniu 1941 roku. W epoce centralnego sterowania gospodarką, najlepszym „pełnomocnictwem” w Moskwie i Leningradzie okazały się „ewakuowane” z Wilna odbiorniki Elektrit, które odróżniały się zasadniczo od rodzimej produkcji branży radiowej.
Udało się to osiągnąć już w 1940 r. wykorzystując przywiezione z Wilna wyroby i materiały a także lampy  wytwarzane w ZSRR na licencji amerykańskiej. Był to oczywiście konglomerat elementów polsko-rosyjskich.
Pierwszym seryjnym aparatem był – КИМ /Коммунистический Интернационал Молодежи/ Модель 1941, montowany wg wileńskiego odbiornika „Regent”. Kolejnym był – ПИОНЕР/PIONIER /zbieżność nazwy z późniejszym modelem z Dzierżoniowa nie była przypadkowa/. Był to także zmontowany tutaj i tylko nieco zmodyfikowany wileński „Herold”. Dokładnie, w ten sam sposób powstał kolejny radziecki model – „МАРШАЛ”, patrz wileński „Komandor”.
Do wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej w czerwcu 1941 r. wyprodukowano tutaj kilka modeli w ogólnej liczbie ok. 13.500 szt. odbiorników. Już wtedy nowa fabryka otrzymała imię W. Mołotowa /współautora pamiętnego dla Polaków paktu/.
W 1941 r. zakład zostaje zniszczony przez Niemców a następnie odbudowany i produkcja została wznowiona.

„RADIOFRONT”  nr 4/1941 rok miesięcznik radzieckich radioamatorów.
Pierwsza wiadomość o nowych zakładach radiowych uruchomionych w Mińsku
z okazji XXIII rocznicy Wielkiej  Socjalistycznej Rewolucji  Październikowej.
Konstruktor – inż. Szulkin.

Trzy typy odbiorników wyprodukowane w latach 1940 – 41 w Mińsku na Białorusi: ПИОНЕР – КИМ – МАРШАЛ.

            Po wyzwoleniu, w 1946 r. powtórnie uruchomiono „Zakład Radiowy im. W. Mołotowa” i rozpoczęto produkcję aparatów radiowych pod nazwą „Mińsk”, łudząco zresztą podobnych do Elektrit-a/; pomagało w tym niewielu już pozostałych dawnych pracowników zakładów wileńskich.
W czasie wojny wielu pracowników zginęło.
Część uległa rozproszeniu po całym niemal świecie /USA, Izrael, Związek Radziecki/.
Jedna grupa „elektritowców” pracowała w PFOR/DZWUR/Diora Dzierżoniów.
Druga współtworzyła we Wrocławiu spółdzielnię „Radiotechnika”.

Skala odbiornika „Pionier” montowanego w Mińsku podczas okupacji niemieckiej. 1941 r.

Radziecki „Mińsk” + „Radiotechnika” Wrocław. Lata 1950.

Skala Elektrit „Melodic” –  „Radiotechnika”