Esbrok radio

           W Wilnie oprócz potężnego Elektrita znajdowało się kilka niewielkich zakładów zajmujących się montażem radioodbiorników. Można tutaj wymienić warsztaty radiowe o nazwie: Zakłady Przemysłowo – Handlowe Esbrok Radio Co., A. Etingin
i S-ka. Siedziba firmy mieściła się przy ul. Mickiewicza 23.
Te niewielkie warsztaty znajdowały się przy ul. Rydza-Śmigłego 15 i zatrudniały od kilku do kilkunastu osób. Tutaj w oficynie, w dwóch pomieszczeniach, z gotowych tanich zespołów montowane były odbiorniki radiowe. Zakład został zarejestrowany na początku 1939 roku i wkrótce rozpoczął działalność. Znane są tylko trzy modele aparatów: Magnes, Festival oraz Atlas, sygnowane jako „Esbrok Radio”.

        Trzeba dodać, że ten sam właściciel, jeszcze w 1936 roku, uruchomił montaż aparatów radiowych w pierwszej swojej firmie: Esbrock Motor, Albert Etingin i S-ka, mieszczącej się się przy ul. Mickiewicza 23.
Ten niewielki warsztat montował proste odbiorniki, jednym z nich był Heros i Splendid oraz detale mechaniczne sygnowane: „Esbrock Radio”.

Magnes

Odbiornik reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy,
3 + 1 lamp: AF3, AF7, AL4, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny, zasilany napięciem zmiennym,
wymiary: 59 x 35 x 26 cm,
produkcja 1939 r.

Festival

Odbiornik superheterodynowy, 7 obwodowy, 3 zakresowy,
4 + 2 lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny,  zasilany napięciem zmiennym;
produkcja 1939 r.

Atlas

Odbiornik superheterodynowy, 7 obwodowy, 3 zakresowy, 
4 + 2 lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny;
zasilany napięciem zmiennym;
wymiary: 55 x 33 x 35 cm,
produkcja 1939 r.