Kosmos radio

WSTĘP

Jednakże Philipsowi przyświecał też i inny cel przy tworzeniu nowej firmy, był nim oczywiście dalszy wzrost sprzedaży własnych wyrobów.
Aparaty radiowe Philipsa były bardzo drogie, szczególnie dla biednej w końcu polskiej społeczności.
Aby pobudzić sprzedaż produktów Philipsa w kraju i nie psuć marki „Philips”, pod nową nazwą rozpoczęto produkcję nieco tańszych
i słabszych jakościowo odbiorników.
Wyposażane były przeważnie w lampy f-my Valvo /także koncern Philips-a/.
Takim właśnie celom miała służyć nowo powstała firma „KOSMOS”.

                                                                                              PRODUKCJA

Jednakże Philipsowi przyświecał też i inny cel przy tworzeniu nowej firmy, był nim oczywiście dalszy wzrost sprzedaży własnych wyrobów.
Aparaty radiowe Philipsa były bardzo drogie, szczególnie dla biednej w końcu polskiej społeczności.
Aby pobudzić sprzedaż produktów Philipsa w kraju i nie psuć marki „Philips”, pod nową nazwą rozpoczęto produkcję nieco tańszych
i słabszych jakościowo odbiorników.
Wyposażane były przeważnie w lampy f-my Valvo /także koncern Philips-a/.
Takim właśnie celom miała służyć nowo powstała firma „KOSMOS”.

K 81
A – lampy: E499, E438, C443, 1801;
reakcyjny, 1 obwodowy, 2 zakresowy, podwójny supresor,
skala dziesiętna;
wymiary – 33,5 x 35,5 x 17,5 cm;
ciężar – 6,2 kg;
cena – 198 – 222 zł.

K 83
A – lampy: AF2, E446, C443, 506;
reakcyjny, 3 obwodowy, 2 zakresowy, podwójny supresor,
filtr wstęgowy, skala dziesiętna;
wymiary – 33,0 x 35,5 x 21,0 cm;
cena 315 – 350 zł.

K 84
A – lampy: E499, E438, C443, 1801;
reakcyjny, 1 obwodowy, 3 zakresowy, podwójny supresor, skala stacyjna, pobór mocy – 30 W;
wymiary –
cena –
układ – jak Philips 947 A.

K 85
A – lampy: AF2, E446, E443, 506;
reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy, podwójny supresor,
filtr wstęgowy, skala stacyjna;
wymiary – 41,0 x 45,5 x 25,5 cm;
cena –

Uwaga – wszystkie modele były w układzie reakcyjnym, 3 zakresowe, skrzynki – orzech, układ pionowy, posiadały głośniki elektrodynamiczne oraz skale „stacyjne”.
W sezonie tym wprowadzono – platynowe styki przełącznika zakresów dla minimalizacji szumów własnych oraz cewki z rdzeniami żelaznymi /ferrytowymi/ zwiększające dobroć układu.

K 86  IDEAL
 A – lampy: AF7, AL4, AZ1;
 U – lampy:
 reakcyjny, 1 obwód, podwójny eliminator;
 wymiary – 51,5 x 28,0 x 21,0 cm;
 cena 225/255 zł.

K 87  IMPERIAL
 A – lampy: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1;
 U – lampy:
 superheterodyna, 7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu;
 wymiary –
 cena – 392/445 zł.

K 88
 B – lampy: K
 wymiary –
 cena –

K 89  SUPER-RECORD
 A – lampy: AF7, AK2, AF3, AB2, AL4, AM1, AZ1;
 U – lampy: CF7, CK1, CF3, CB2, CL4, EM1, CY1, C1/C2;
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, odbiornik
 luksusowy, skrzynka ze szlachetnych gatunków drewna;
 wymiary –
 cena –

z – zasilanie prądem zmiennym
s – zasilanie prądem stałym
u – zasilanie uniwersalne /prądem zmiennym lub stałym/
b – zasilanie bateryjne

K 90  PIONIER
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1;
 U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C8/C9;
 superheterodyna, 7 obwodów, ARW, odbiornik bez chassis,
 skrzynka bakelitowa, P = 40 W;
 wymiary – 42,0 x 33,0 x 15,0 cm;
 ciężar – 11 kg,
 cena – 295 zł.

K 91  ROYAL
 B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
 superheterodyna, 7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu,
 reduktor prądu;
 wymiary –
 cena – 285 zł.

K 92 METEOR
 A – lampy: AF7, AL4, AZ1;
 reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, regulacja barwy tonu,
 eliminator podwójny
 wymiary –
 cena – 270 zł.

K 93 MATADOR
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu,
 wskaźnik dostrojenia – oko magiczne
 wymiary –
 cena – 390 zł.

K 94
 A
– lampy: AF7, AL4, AZ1;
 reakcyjny, 1 obwód, eliminator;
 wymiary –
 cena –

K 95
 A – lampy: EK2, EF9, EBL1, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, skrzynka bakelitowa,
 skala zegarowa, P = 46 W;
 wymiary – 51,0 x 29,0 x 23,5 cm;
 ciężar – 10,2 kg;
 cena – 325 zł.

K 96  SUPER-LUX
 A – lampy: EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, automatyczne strojenie,
 odbiornik luksusowy, klawiatura 8-mio pozycyjna, P = 55 W;
 wymiary – 58,0 x 37,0 x 24,0 cm;
 ciężar – 13,6 kg;
 cena – 490 zł.

K 97
 B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
 superheterodyna, 6 obwodów;
 wymiary – 50,0 x 26,5 x 20,0 cm;
 ciężar – 7,5 kg;
 cena – 297 zł.

K 22
B
– lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, Uż = 2 V/0,43 A,
 Ua = 150 V/12 mA (5,6 mA przy trybie oszczędnościowym);
 wymiary – 50,0 x 26,5 x 18,0 cm;
 ciężar – 8,2 kg;
 cena –
 Oznaczenie fabryczne: S 22 B.

K 98
 A – lampy: EF6, EL3, AZ1;
 reakcyjny, 1 obwód;
 wymiary – 51,0 x 32,0 x 18,0 cm;
 cena –

K 99  SUPER
 A – lampy: EK2, EF9, EBL1, AZ1;
 U – lampy: EK2, EF9, CBL1, CY1, C1/C9;
 superheterodyna, 7 obwodów, ARW, skrzynka bakelitowa;
 wymiary – 51,0 x 29,0 x 23,5 cm;
 ciężar – 10,2 kg;
 cena –

K 101 Super-Lux
nowa, luksusowa superheterodyna z udoskonalonym” automatycznym strojeniem”
i przełącznikiem oszczędnościowym prądu.

K 103 Super-Lux
 ultranowoczesny, klawiaturowy super o niespotykanym luksusie wykonania i wyposażeniu technicznym.
Ostatni wyraz techniki radiowej.

130
 A – lampy: S424, P421 i G429 (Triotron);
 B – lampy: KC1, KC1 i KL1;
 reakcyjny, 2 zakresy, 1 obwód;
 wymiary – 34,5 x 19,5 x 14,5 cm;
 cena –   /120 zł.
 Odbiornik popularny Philipsa.

1-42A
 lampy:
 superheterodyna; nieprzestrajana, zestrojona w zakładzie na  1 stację długofalową i 2 średniofalowe, głośnik dynamiczny z podmagnesowaniem;
 wymiary: 34,5 x 20,5 x 15,0 cm;
 waga: 3,2 kg;
 cena:
 opracowanie: 1941 rok. Jak odbiornik Korona 108 A (?).

1-43U
 lampy: UCH4, UBL1, UY1N;
 superheterodyna, 5 obwodów, nieprzestrajana, zestrojona  w zakładzie na 1 stację długofalową i 2 średniofalowe,
 głośnik dynamiczny z podmagnesowaniem;
 wymiary: 34,5 x 20,5 x 15,0 cm;
 waga: 3,0 kg;
 cena:
 opracowanie: 1941 rok. Jak odbiornik Korona 108 U.