linja

                                                                                                                                                                                                                                WSTĘP

Produkcję lamp radiowych w Polsce rozpoczęto już 1 grudnia 1921 roku.
Wtedy to, w firmie „Radjopol” w Warszawie na Woli, przy ul. Syreny 3, uruchomiony został warsztat lampowy.
Rozpoczęto tam produkcję lamp katodowych, trójelektrodowych, typu francuskiego, stosowanych w radiowych aparatach odbiorczych oraz w stacjach nadawczych małej mocy. Warsztat zatrudniał wtedy 5 osób pod kierownictwem
inż. Józefa Plebańskiego.
Produkcja lamp radiowych należała do najtrudniejszych zagadnień w przemyśle elektrotechnicznym. Jest podobna do produkcji żarówek oświetleniowych, ale wymaga o wiele większej wiedzy i techniki. Zawarto umowy z firmami lampowymi: „Marconi-Osram Valve Co. Ltd.” w Londynie i „La Radiotechnique” z Paryża, dla wykorzystania ich patentów i uzyskania pomocy technicznej przy uruchomieniu produkcji. Do produkcji sprowadzono maszyny
z Francji, importowano bańki szklane oraz wolframowy drucik katody, w zakładzie wykonywano elektrody.
Do odpompowania stosowano wstępnie elektryczne pompy tłokowe /dawały próżnię rzędu kilku mm Hg/ a następnie pompy dyfuzyjne Langmuir’a /aż do części mm Hg/.
                          W roku 1922 opanowano tajniki produkcji i otrzymano zamówienie na pierwszą partię lamp dla MSWojsk.
W następnym roku, już pod firmą PTR, rozpoczęto maszynową produkcję lamp katodowych. Pierwsza oferta  zawierała 6 typów lamp. Następnie rozszerzono ją do kilkunastu typów.
Później produkcją kierował inż. Cyryl Litwiński.
Towarzystwo sprzedawało także lampy radiowe w/w firm współpracujących.
Jednakże na początku 1928 r. produkcja lamp została zakończona, pozostała także duża ilość nie sprzedanych wyrobów. A wszystko to przy dużym zapotrzebowaniu rynku polskiego na  lampy, głównie odbiorcze.
Sytuację ratował import, który wynosił w 1926 roku – ponad 1 mln zł a w 1927 już ponad 3 mln zł.
Złożyło się na to wiele przyczyn. Brak było silnego zaplecza finansowego oraz woli licencjodawców rozwijania wytwórczości lamp w Polsce.
Produkcja nie była unowocześniana – wyrabiano tylko stare, proste typy lamp, nie stworzono też własnego laboratorium oraz brak było organizacji sprzedaży.
Ponadto koncern Philips-a podjął w 1927 roku decyzję o budowie w Warszawie dużej wytwórni lamp radiowych i już w styczniu 1928 roku rozpoczął montaż pierwszych wyrobów. 

Drugą i bardzo mało znaną firmą produkującą lampy radiowe był „POLON”.
Fabryk Żarówek Elektrycznych POLON S.A. powstała w Bydgoszczy w 1923 roku. Prezesem był inż. Wacław Fundament. Kapitał wynosił 102.000 zł.
Początkowo wytwarzano żarówki i odgromniki, a następnie uruchomiono produkcję lamp radiowych.
Lampy wyrabiano wg amerykańskich wzorów /produkcję uruchomił polski imigrant z USA/.
Wyroby miały opinie wykonanych starannie i solidnie.
Typy lamp nosiły oznaczenia np. Pol 4, Pol 5 itp. 
W roku 1927 miesięczna produkcja lamp radiowych wynosiła 15.000 szt. 
Jednakże już w roku 1928 została zaniechana, a powody były analogiczne jak w przypadku PTR.

Philips w Polsce.

Ostar w Polsce.