Polmet – Polska Fabryka Lamp Latarń i Wyrobów Metalowych wszelkiego rodzaju S.A.
Istniała od roku 1923, we Lwowie przy ul. Nowej Rzeźni 25. Kapitał założycielski firmy wynosił 10.000 zł.
Zakład produkował szereg wyrobów metalowych a wkrótce rozszerzył zakres o artykuły radiotechniczne – słuchawki i głośniki.
Wyroby od początku były wysokiej jakości i cieszyły się uznaniem nie tylko w Polsce. Świadczy o tym m. in. fakt użytkowania ich przez Wojsko Polskie.
Słuchawki Polmet na Wystawie Przemysłowo – Handlowej w Rzymie, w 1926 roku, otrzymały złoty medal.
W 1930 r.  fabryka zatrudniała 78 robotników, 2 osoby personelu technicznego oraz 5 urzędników.
Zajmowała wówczas obszar 4.500 m2, a budynki posiadały kubaturę 30.000 m3.
Wtedy też podniesiono kapitał zakładowy do 100.000 zł (tj. 10.000 akcji na okaziciela, po 10 zł).
Równocześnie w roku 1930 rozpoczęto wyrób odbiorników radiowych, ale skala przedsięwzięcia nie była duża.
II wojna światowa położyła kres działaniu fabryki.