MAŁE

 

Esbrok

W Wilnie oprócz potężnego Elektrita znajdowało się kilka niewielkich zakładów zajmujących się montażem radioodbiorników. Można tutaj wymienić warsztaty radiowe o nazwie: Zakłady Przemysłowo – Handlowe Esbrok Radio Co., A. Etingin i S-ka. Siedziba firmy mieściła się przy ul. Mickiewicza 23.
Te niewielkie warsztaty znajdowały się przy ul. Rydza-Śmigłego 15 i zatrudniały od kilku do kilkunastu osób. Tutaj w oficynie, w dwóch pomieszczeniach, z gotowych tanich zespołów montowane były odbiorniki radiowe. Zakład został zarejestrowany na początku 1939 roku i wkrótce rozpoczął działalność. Znane są tylko trzy modele aparatów: Magnes, Festival oraz Atlas, sygnowane jako „Esbrok Radio”.
        Trzeba dodać, że ten sam właściciel, jeszcze w 1936 roku, uruchomił montaż aparatów radiowych w pierwszej swojej firmie: Esbrock Motor, Albert Etingin i S-ka, mieszczącej się się przy ul. Mickiewicza 23.
Ten niewielki warsztat montował proste odbiorniki, jednym z nich był Heros i Splendid oraz detale mechaniczne sygnowane: „Esbrock Radio”.

Magnes

Odbiornik reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy,
3 + 1 lamp: AF3, AF7, AL4, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny, zasilany napięciem zmiennym,
wymiary: 59 x 35 x 26 cm,
produkcja 1939 r.

Festival

Odbiornik superheterodynowy, 7 obwodowy, 3 zakresowy,
4 + 2 lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny,  zasilany napięciem zmiennym;
produkcja 1939 r.

Atlas

Odbiornik superheterodynowy, 7 obwodowy, 3 zakresowy, 
4 + 2 lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1;
głośnik elektrodynamiczny;
zasilany napięciem zmiennym;
wymiary: 55 x 33 x 35 cm,
produkcja 1939 r.

POLMET

Polmet – Polska Fabryka Lamp Latarń i Wyrobów Metalowych wszelkiego rodzaju S.A.
Istniała od roku 1923, we Lwowie przy ul. Nowej Rzeźni 25. Kapitał założycielski firmy wynosił 10.000 zł.
Zakład produkował szereg wyrobów metalowych a wkrótce rozszerzył zakres o artykuły radiotechniczne – słuchawki i głośniki.
Wyroby od początku były wysokiej jakości i cieszyły się uznaniem nie tylko w Polsce. Świadczy o tym m. in. fakt użytkowania ich przez Wojsko Polskie.
Słuchawki Polmet na Wystawie Przemysłowo – Handlowej w Rzymie, w 1926 roku, otrzymały złoty medal.
W 1930 r.  fabryka zatrudniała 78 robotników, 2 osoby personelu technicznego oraz 5 urzędników.
Zajmowała wówczas obszar 4.500 m2, a budynki posiadały kubaturę 30.000 m3.
Wtedy też podniesiono kapitał zakładowy do 100.000 zł (tj. 10.000 akcji na okaziciela, po 10 zł).
Równocześnie w roku 1930 rozpoczęto wyrób odbiorników radiowych, ale skala przedsięwzięcia nie była duża.
II wojna światowa położyła kres działaniu fabryki.

Radjoelektor

PZR

SILESIA