Małe firmy radiowe

             Prócz dużych producentów radioodbiorników takich jak – Elektrit, Philips, Telefunken czy PZT na rynku krajowym działały także małe firmy radiowe.
Teren ich działania był często lokalny lub regionalny. Również skala produkcji była zróżnicowana, od wyprodukowania kilku modeli aparatów do kilkudziesięciu. Niektóre z nich przetrwały zaledwie kilka miesięcy, inne nawet kilkanaście lat i rozwinęły się w znaczące firmy takie jak – NATAWIS, IKA czy POLMET.
Dlaczego mogły one działać na rynku? Otóż oferowały one tańsze wyroby niestety także niższej jakości.
W drugiej połowie lat 30 – tych powstało wiele mniejszych firm, często z udziałem kapitału zagranicznego takich jak – CAPELLO, RADIO UNION, KENOTRON czy TRIO.
W kraju działały również dwa duże oddziały wielkich koncernów zagranicznych – Polskie Zakłady PHILIPS oraz Krajowe Towarzystwo TELEFUNKEN.
Szereg firm prowadziło także sprzedaż importowanych aparatów głównie z Niemiec. Wybór na polskim rynku był zatem bardzo bogaty.
Niestety popyt na sprzęt radiowy nie był duży, głównie z powodu wysokich cen odbiorników lampowych oraz niskich dochodów znacznej części społeczeństwa.
Jednakże przemysł radiotechniczny stanowił znaczącą i nowoczesną gałąź polskiej gospodarki.

Polmet – Polska Fabryka Lamp Latarń i Wyrobów Metalowych wszelkiego rodzaju S.A.
Istniała od roku 1923, we Lwowie przy ul. Nowej Rzeźni 25. Kapitał założycielski firmy wynosił 10.000 zł.
Zakład produkował szereg wyrobów metalowych a wkrótce rozszerzył zakres o artykuły radiotechniczne – słuchawki i głośniki.
Wyroby od początku były wysokiej jakości i cieszyły się uznaniem nie tylko w Polsce. Świadczy o tym m. in. fakt użytkowania ich przez Wojsko Polskie.
Słuchawki Polmet na Wystawie Przemysłowo – Handlowej w Rzymie, w 1926 roku, otrzymały złoty medal.
W 1930 r.  fabryka zatrudniała 78 robotników, 2 osoby personelu technicznego oraz 5 urzędników.
Zajmowała wówczas obszar 4.500 m2, a budynki posiadały kubaturę 30.000 m3.
Wtedy też podniesiono kapitał zakładowy do 100.000 zł (tj. 10.000 akcji na okaziciela, po 10 zł).
Równocześnie w roku 1930 rozpoczęto wyrób odbiorników radiowych, ale skala przedsięwzięcia nie była duża.
II wojna światowa położyła kres działaniu fabryki.