Radjofon

„Praktyczny Informator Radiowy – wskazówki dla radiosłuchaczy”. Nakładem – Największej w Polsce
               Chrześcijańskiej Fabryki Odbiorników Bateryjnych „RADJOFON”, Poznań, 1939 rok.

Selector
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary: 30 x 40 x .. cm;
cena: 98 zł + 28 zł (akumulator i bateria);
1935 rok.

Selector BT3
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary: 30 x 40 x .. cm;
cena: 96 zł + 27,50 zł (akumulator i bateria);
1936 rok.

Selector Specjal BT.3
3 lampy: ….
2 zakresy;
wymiary:
cena: 96 zł + 27,50 zł (akumulator i bateria);
1936 rok.

Selector Super  2-W
lampy: KC1, KC1, KL4;
2 zakresy;
wymiary: 46,0 x 25,5 x 19,5cm;
cena: 110,00/89,50 zł;
1937 rok.

Selector Super  2-W „Złota seria 1939”
lampy: KC1, KC1, KL4;
2 zakresy;
wymiary: 46,0 x 25,5 x 19,5 cm;
cena: 110/98/89,50 zł;
1939 rok.

Selector Super  2-W „Seria Jubileuszowa 1939”
lampy: KC1, KC1, KL4;
3 zakresy;
głośnik dynamiczny Philips z magnesem stałym;
wymiary: 45,0 x 26,5 x 19,5 cm;
cena: 148/135 zł;
1939 rok.

Selector Super  BT4 – 1939
lampy: KC1, KC1, KF4, KL4;
2 obwody, 3 zakresy;
głośnik dynamiczny Philips z magnesem stałym;
wymiary: 57 x 31 x .. cm;
 cena: 220/205 zł;
1939 rok.

Ultra Selector
zasilanie prądem zmiennym 110/220 V;
lampy: E424N, B443, 1802;
wymiary: 48 x 27 x … cm;
cena: 115 zł;
1939 rok.

Super Pentodyna B-39
lampy: KC1, KF4, KL4;
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny Philips;
wymiary: 48 x 28 x    cm;
cena: 158,00/137,50 zł;
1939 rok.

Super Pentodyna Z-39
zasilanie prądem zmiennym 110/220 V;
lampy: EF6, EL3, AZ1;
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny ze wzbudzeniem Philips;
wymiary: 48 x 28 x  cm;
cena: 195 zł.
1939 rok.

Super Pentodyna U-39
zasilanie prądem stałym i zmiennym 110/220 V;
lampy:
3 zakresy, 2 obwody;
głośnik dynamiczny Philips;
wymiary: 48 x 28 x  cm;
cena: 230 zł;
1939 rok.

Polonia B-40
układ superheterodynowy;
lampy: KK2, KF4, KBC1, KL4;
3 zakresy, 6 obwodów, ARW, 2 filtry wstęgowe,
głośnik dynamiczny Philips, regulacja barwy tonu;
wymiary: 48 x 30 x …  cm;
cena: 265 zł + 32,40 zł – akumulator i bateria;
1939 rok.

Super Detector – 1939
z wbudowanym głośnikiem;
2 zakresy;
wymiary: 28 x 30 x … cm;
cena: 35 zł + 5,85 zł – materiały instalacyjne;
1939 rok.

Super Detector Eksportowy – 39
z wbudowanym głośnikiem – średnica 24 cm;
2 zakresy;
wymiary: 44 x 28 x … cm;
cena: 45/36 zł + 5,85 zł – materiały instalacyjne;
1939 rok.

Super Detector Ideal – 39 typ „Eksportowy”
z wbudowany głośnikiem oraz 1-lampowym (KL4) wzmacniaczem,
2 zakresowy;
wymiary: 44 x 28 x ? cm;
cena: 68,00 zł + 23,65 zł – akumulator i bateria;
1939 rok.

Z kolekcji Marcina Seliwiaka