Silesia radio

                                                                                                                                                               1937/38

IDEAL
Z
układ reakcyjny, 3 lampy, 2 zakresy,
głośnik „Rola” Polton,
zasilanie prądem zmiennym,
cena – 155 zł/131 zł
B
układ reakcyjny, 3 lampy,
głośnik „Rola”,
zasilanie bateryjne,
cena – 135 zł/121 zł

SPECJAL
Z
układ reakcyjny, 3 lampy, 3 zakresy,
zasilanie sieciowe,
cena – 170 zł

RECORD
Z

układ reakcyjny, 4 lampy, 3 zakresy,
głośnik 
cena – 270 zł

SELEKTON

Układ reakcyjny, 3 lampy, 3 zakresy,
głośnik dynamiczny,
zasilanie bateryjne
cena- 165 zł

   SPECJAL
Układ reakcyjny, 3 lampy, 3 zakresy,
głośnik dynamiczny,
zasilanie prądem zmiennym,
cena – 210 zł

   SUPER 
Superheterodyna, 5 lamp, 7 obwodów, 3 zakresy,
zasilanie prądem zmiennym,
głośnik dynamiczny,
cena – 420 zł