Ciekawostki radioweAudion 

Autodyna

Neutralizacja 

.EKRADYNA


           Ekradyna to oczywiście odbiornik wyposażony w lampę ekranową, ekranowaną, ekranówkę, czy wreszcie lampę Round’a (od nazwiska wynalazcy).
 Pierwsza seryjnie opracowana lampa ekranowa pojawiła się w 1927 r., wyprodukowało ją T-wo Marconi Osram Valve Co. Ltd., był to typ S.625; kolejne wyprodukował Philips /A 442/ i Telefunken.
Dotychczas stosowany układ z triodą posiadał ograniczone wzmocnienie z uwagi na występowanie szkodliwej pojemności anoda – siatka.
Stosowana neutralizacja zewnętrzna /odbiorniki neutrodynowe/ była kłopotliwa w użyciu. Opracowanie lampy czteroelektrodowej i użycie drugiej siatki
/ekranowej/, będącej pod napięciem doprowadziło do neutralizacji w/w szkodliwej pojemności. Pozwoliło to także uzyskać duże wzmocnienie /ok. 10 x większe/,
przy b. dużej selektywności układu. Lampy ekranowe S.625 posiadały cokoły na obu końcach bańki i montowane były poziomo. Ze względu na duże wzmocnienia poszczególne stopnie odbiornika musiały być dobrze zaekranowane. Ta sama uwaga dotyczy lampy w której obwody sąsiednich stopni /siatko-wy i anodowy/ są oddzielone ekranem wewnętrznym lampy. Stopniowo lampy te podlegały modernizacji upodobniając się, ale tylko zewnętrznie,
do innych lamp; zmieniły też nazwę na tetrody napięciowe.
Przykłady zastosowań pokazują rysunki.
Pierwsze odbiorniki ekranowane w Polsce wyprodukowało na początku 1928 roku – PTR, kolejne produkowały dalej zakłady Marconi.
Cena lampy S. 625 była b. wysoka i wynosiła – 53,40 zł, więc także odbiorniki takie były bardzo kosztowne.
Dzisiaj lampy te oraz odbiorniki są dużą rzadkością kolekcjonerską. 

SUPERREAKCJA

SUPERHETERODYNA

Stobra była firmą powołaną przez polskie zakłady Philips w celuzapewnienia obsługi serwisowej
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.