Marconi radio

              Polskie Zakłady „Marconi” S.A. zostały założone przez londyńską firmę Marconi’s Wireless Telegraph Co Ltd. na początku 1928 r. /od roku 20 istniało w Polsce przedstawicielstwo macierzystej firmy/. Prezesem i założycielem f-my macierzystej był oczywiście senator Guglielmo Marconi – twórca radiofonii.
Polskie Zakłady otrzymały prawo eksploatacji wszystkich patentów Marconi’ego, a także daleko idącą pomoc techniczną centrali.
Kapitał założycielski stanowiło 800.000 zł, podzielone na 800 akcji okazicielskich o wartości 1.000 zł każda. Siedziba – Warszawa Mokotów ul. Narbutta 29 /budynek PTR/.
W lipcu 1928 r. następuje całkowite przejęcie bardzo zasłużonego już w kraju Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego – PTR. Przypomnieć należy, że kapitał w PTR był
w większości zagraniczny.
W ten oto sposób zniknęła pierwsza, duża polska firma radiotechniczna, wielka propagatorka polskiej radiofonii.
Zakłady Marconi przejęły całą firmę i kontynuował sprzedaż i montaż odbiorników radiowych do końca roku 30.
Prowadzono także sprzedaż lamp elektronowych ze zlikwidowanej już wytwórni lamp PTR.
Prócz odbiorników radiowych P. Z. Marconi montowały stacje nadawcze, radiostacje ruchome, aparaturę dźwiękową dla kin oraz aparaturę rozgłoszeniową.
W 1936 roku wartość produkcji sprzedanej wynosiła 516.000 zł, zatrudniano wtedy 35 robotników i 16 urzędników.
W Zarządzie Zakładów byli tylko przedstawiciele macierzystej firmy londyńskiej, prezesem od roku 1935 był pan G. A. Mathieu.
Dyrektorem firmy był inż. Siemion Eisenstein /brat znanego rosyjskiego reżysera filmowego/, a dyrektorem technicznym aż do roku 1940 był inż. Józef Plebański.

Przegląd produkcji odbiorników

D 1/A
odbiornik detektorowy,
zakres 200 m – 600 m, waga 0,7 kg;
cena aparatu – 36 zł + 3,20 zł detektor;
komplet odbiorczy – 80,25 zł.
D 1/B
j.w.; zakres: 900 m – 2000 m

3 LE/1
układ – autodyna + 2o wzmacniacz pojemnościowo-oporowy; bateryjny – 2 V;
lampy – DE2HF, DE2LF, B205;
zakres: 220 m – 2000 m, bez wymiennych cewek /6-cio kontaktowy przełącznik/;
odbiór głośnikowy silniejszych stacji europejskich,
skrzynka dębowa;
cena – 210 zł /z lampami/, komplet – 291 zł.

3 LE/2
j.w.; bateryjny – 4 V;
lampy np. – A 425 x2, B 443;
cena – 210 zł + 60/84 zł /lampy/, kpl. – 322 zł.
3 LE/3
j.w.; obudowa metalowa.
3 LE/AC
zasilanie z sieci prądu zmiennego;
lampy – E 415, E 430, B 443;
cena – 240 zł + 116 zł /lampy/ + prostownik

4 LS/2A
zasilanie z sieci prądu zmiennego,
bez głośnika;
cena – 960 zł /z 5 lampami/

4 LS/2G
j.w.;
wbudowany głośnik;
cena – 1.150 zł /z 5 lampami/

Ekradyna 4
– bateryjna 4 V;
lampy: A 442, A 425, A 415, B 443;
cena – 390 zł + 130 zł /lampy/;
– sieciowa;
lampy: E 442, E 430, E 415, B 443;
cena – 615 zł + 166 zł /lampy/ + prostownik

5 LC/2
neutrodyna; lampy np: DE5B x 3, DE5, DE5A
trzy obwody w.cz. w ekranowanych boxach;
waga – 25,6 kg;
cena: 1.000 zł + (120 – 220 zł) lampy

5 LS/1
ekradyna;
lampy np.: S. 625, RM, A 425, PRM2, DE 4;
waga 11,7 kg;
cena – 800 zł + (136 zł – 147 zł) lampy

5 LS/2R
ekradyna;
lampy: S 625 x 2, A 630, A 609, B 443;
9 wymiennych cewek;
cena 1.100 zł + 198 zł /lampy/, kpl. – 1.488 zł

5 LS/2A
lampy: A 442 x 2, A 415, A 409, B 443;
zakres: 20 m – 2.000 m;
2o wzmacniacz w.cz., lampa detektorowa,
2o wzmacniacz m.cz. w układzie oporowo-transformatorowym;
5 wymiennych cewek;
cena – 2.000 zł /bez lamp/, komplet – 2.342 zł

Uwaga – Pierwsza liczba typu aparatu bateryjnego oznaczała ilość lamp w odbiorniku.

5LS/2A 
–  ekradyna luksusowa z anteną ramową, Ameryka na głośnik, rewelacja w układach odbiorczych dzięki zastosowaniu w nim lamp ekranowych. Marconi wyprzedził tu o dwa lata wytwórnie konkurencyjne. Daje głośno wszystkie stacje europejskie, eliminując zupełnie stacje lokalną. Np. w Warszawie podczas działania stacji warszawskiej daje możliwość odebrania Koenigswusterhausen, Chelmsford, Daventry, Eindhoven i wszystkich innych stacji na długich i krótkich falach. Przy sprzyjających warunkach zewnętrznych,
Ekradyna 5LS/2A daje możność odbioru na głośnik krótkofalowych a także stacyj amerykańskich.