Jednym z kilku ośrodków produkcji radioodbiorników w okresie międzywojennym była Łódź. Niewątpliwie największą firmą w Łodzi były Zakłady Radjotechniczne – IKA.
Założona została już w roku 1929 i działalność prowadziła aż do okresu wojny co świadczy o solidności marki.
Właścicielami byli – Józef Kalinowski i Andrzej Sobczyk.
Kapitał zakładowy wynosił – 90 tys. zł. Firma posiadała zakład przy ul. Cegielnianej 40 /później Pomorskiej/.
Początkowo produkcja obejmowała podzespoły radiotechniczne – transformatory, dławiki, kondensatory obrotowe i mikowe, przełączniki, skale, głośniki i inne.
Następnie tj. w roku 1935 firma rozpoczęła produkcję odbiorników radiowych.
Wielkość oraz zakres produkcji stale rozwijano, by w końcu osiągnąć dobry poziom techniczny o czym świadczy m.in. wyróżnienie na Wystawie Przemysłu Metalowego, Elektro- i Radiotechnicznego w Warszawie w 1936 r.
Sprzedaż w 1936 r. osiągnęła 700 tys. zł. a zatrudnienie wynosiło 200 robotników, 4 – personel techniczny i 5 urzędników /te proporcje!/.
Zakład prowadził produkcję także w okresie okupacji będąc pod zarządem niemieckim, oczywiście dla innych klientów.

 

MARS
Z  – ? lamp:
reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, eliminator podwójny;
ZS – lampy:
B   – lampy:
wymiary –
cena:

EROS
Z  – 4 lamp:
reakcyjny, 3 obwody, 3 zakresy;
ZS – lampy:
B   – lampy:
wymiary –
cena:

METROPOLIS
Z  – 5 lamp: AK2, AF3, ABC1, AL1, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, wskaźnik strojenia, ARW,
regulacja pasma;
ZS – lampy:
B   – lampy:
wymiary –
cena:

SYMFONJA
Z  – 6 lamp:
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, wskaźnik strojenia, ARW,
regulacja pasma;
ZS – lampy:
B   – lampy:
wymiary –
cena:

TRIUMF
Z  – 8 lamp:
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, wskaźnik strojenia, ARW,
regulacja pasma;
ZS – lampy:
B   – lampy:
wymiary –
cena:

T R I U M F
 8-miolampowa, 7-mio obwodowa superheterodyna w nowoczesnym układzie.
 Bardzo pomysłowa trójbarwna skala z optycznemi wskaźnikami strojenia i zakresu fal.
 Ciche strojenie oraz wzmocniona automatyczna regulacja siły odbioru i fadingu.
 3 zakresy fal, bardzo łatwa obsługa. Regulacja szerokości odbieranego widma fal.
 Wielka czystość odbioru i wspaniały ton.
 Uwaga: Typ Z – na prąd zmienny, typ ZS – na prąd zmienny i stały, typ B – bateryjny.

42
Z – lampy: TAF3, TAF7, TAL4, TAZ1;
U – lampy:
B – lampy:
układ reakcyjny, 2 obwody, duoreżektor;
wymiary – 37,5 x 36,5 x 27 cm;
cena:

67
Z – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1 ;
U – lampy:
B – lampy:
układ reakcyjny, 2 obwody, duoreżektor;
wymiary – 37,5 x 36,5 x 27 cm;
cena:

Wszystkie odbiorniki – 3 zakresowe.
Głośnik dynamiczny Φ 17 cm.

24
  Z – lampy: EF9, EF6, EL3, AZ1;
  U – lampy:
  B – lampy:
  układ reakcyjny, 2 obwody, duoreżektor;
  wymiary –
  cena – 280/290/235 zł

44
  Z – lampy:
  U – lampy:
  B – lampy:
  superheterodyna, 4 obwody, ARW;
  wymiary –
  cena – 310/   /     zł

46
  Z – lampy: EK2, EBC3, EL3, EM1, AZ1;
  U – lampy:
  B – lampy:
  superheterodyna refleksowa, 6 obwody, regulacja barwy tonu,
  ARW, oko magiczne;
  wymiary – 46,5 x 35 x 23 cm
  cena – 380/400/310 zł.

77
  Z – lampy:
  U – lampy:
  B – lampy:
  superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,
  oko magiczne;
  wymiary –
  cena – 540/560/440 zł

Uwaga: – wszystkie odbiorniki 3 zakresowe /16 – 2000 m/ z głośnikiem dynamicznym.

ORLIK

  Z – lampy: EF9, EF6, EL3, AZ1;
  U – lampy:
  B – lampy:
  reakcyjny, 2 obwody, podwójny reżektor;
  wymiary –
  cena –

CZAJKA
 
Z – lampy: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
  U – lampy:
  B – lampy:
  superheterodyna, 7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu, 
  ekonomizator prądu;
  wymiary –
  cena –

MEWA
 
Z – lampy: EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
  U – lampy:
  B – lampy:
  superheterodyna, 7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu
  i selektywności, eliminator trzasków, filtr przeciwinterferencyjny,
  ekonomizator prądu;
  wymiary –
  cena –

SOKÓŁ
 
Z – lampy: EF8, EK2, EF9, EBF2, EL6, EM1, AZ1;
  U – lampy:
superheterodyna, 7 obwodów, dwa głośniki ……
  wymiary –
  cena –

SOKÓŁ – luksusowa superheterodyna najwyższej klasy.
 
Siedmiolampowa, siedmioobwodowa superheterodyna na trzy zakresy fal 16 – 2000 m.
  Wzmacniacz wysokiej częstotliwości z bezszumną pentodą.
  Automatyczna regulacja siły głosu i fadingu.
  Ciągła regulacja tonu z niezależną, ciągłą regulacją selektywności.
  Eliminator trzasków usuwający zakłócenia podczas strojenia odbiornika.
  Przełącznik na anteną normalną i zastępczą. Filtr przeciwinterferencyjny.
  Uwydatniacz tonów basowych z oddzielnym wyłącznikiem. Autokompensacja zniekształceń.
  Elektronowy wskaźnik dostrojenia. Oktoda, cztery pentody i 18 watowa lampa końcowa.
  2 głośniki. Ekonomizator prądu. Lampy – EF8, EK2, EF9, EBF2, EL6, EM1, AZ1.
  Przystosowany do sieci prądu zmiennego o napięciu – 120, 150, 220 i 275 V.
  Typ Z do prądu zmiennego.
  Typ U do prądu zmiennego i stałego.

Uwaga: – wszystkie odbiorniki 3 zakresowe /16 – 2000 m/ z głośnikiem dynamicznym, skrzynki odbiorników jednakowe. Oko magiczne nie występuje w wersji – B.

Podczas niemieckiej okupacji zakład nosił nazwę – Radiotechnische Fabrik „IKA” Litzmannstadt.
Pod niemieckim kierownictwem kontynuował dotychczasową produkcję radiotechniczną. Jednak odbiorcami nie mogły być osoby narodowości polskiej.
Tak jak każdy zakład radiotechniczny, IKA musiała produkować odbiorniki tzw. ludowe, był nim DKE 38.

DKE 38 GW
  reakcyjny, 1 lampowy: VCL11 i VY2;
  1 obwód, 2 zakresy, zasilanie uniwersalne (110 V, 150 V 220 V),
  głośnik magnetyczny;
  wymiary: 24 x 24 x 12 cm;
  waga: 2,5 kg;
  cena: 35 RM.

DKE 38 GW II
 
j.w.
  wersja „oszczędnościowa” („Sparmodell”)