Philips radio

Historia zakładów Philips w Polsce

             W roku 1922 – holenderski koncern Philips wraz  z warszawską grupą kapitałową – Bracia Borkowscy zakładają w Warszawie firmę: Polsko-Holenderska Fabryka Lampek Elektrycznych z kapitałem akcyjny – 100 mln. marek polskich. Spółka nabyła nieczynną wówczas f-kę Uran w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 54 /teren o powierzchni
8,5 tys. m2/. W następnym roku wybudowano na Woli, w kwartale ulic – Karolkowa, Grzybowska, Przyokopowa (Okopowa) i Hrubieszowska, nowe budynki w których rozpoczęto produkcję żarówek.
      W roku 1928 firma została przekształcona w Polskie Zakłady Philips S.A.
Spółka o kapitale zakładowym 5 mln zł. stała się całkowicie własnością holenderską, dyrektorem został Fryderyk Wilhelm Walterscheid, pełniący obowiązki aż do końca, tj. do 1944 roku.
       Następnym etapem była produkcja lamp radiowych, którą Philips rozpoczął w Warszawie, w roku 1928.
Produkcja lamp rozwijała się bardzo szybko i w roku 1930 wybudowano na terenie zakładów hutę szkła dla produk-cji baniek do żarówek oraz do lamp radiowych.
W roku 1930 zatrudnienie wynosiło 353 robotników i 373 urzędników, liczby te świadczą o tym, że firma zajmował się w znacznej mierze dystrybucją wyrobów własnej marki sprowadzanych z zakładów macierzystych.
         Pod koniec roku 1930 Philips przystąpił do próbnego montażu odbiorników radiowych z zespołów importowa-nych z Holandii. Duża rozbudowa zakładów prowadzona była od roku 1932, wybudowano wtedy nowe budynki
i hale oraz linie montażowe radioodbiorników, a całe wyposażenie sprowadzono z Holandii. Pod koniec roku zakłady rozpoczęły taśmowy montaż aparatów. Wkrótce odbiorniki radiowe stały się najważniejszym produktem fabryki, dochodząc w końcu lat 30 – tych do wielkości 70 tys. szt. rocznie.
Oprócz żarówek, lamp radiowych i odbiorników Philips produkował także sprzęt radiowy dla wojska, cewki Pupina dla telekomunikacji oraz armaturę oświetleniową i szklaną. Część armatury była eksportowana.
W roku 1934 zakłady rozpoczęły taśmową produkcję aparatów zaprojektowanych i przeznaczonych tylko na rynek polski. Na sezon 1934/35 były to dwa typy – Junior /„Trójka Philips Junior”/ i 33 A.
Układy wszystkich odbiorników były opracowywane zawsze w zakładach macierzystych w Eindhoven.
         W roku 1935 podniesiono kapitał akcyjny do 14 mln zł /140 tys. akcji po 100 zł – nie były emitowane jako papier wartościowy/. Zatrudniano wtedy 707 robotników, 324 urzędników oraz 26 osób personelu technicznego.
Dopiero w roku 1937 na skutek nacisku władz polskich, Philips przystępuje do organizowania laboratorium badawczego oraz do szkolenia polskiej kadry technicznej. Również część wyższych stanowisk w zakładach obejmują Polacy. Trzeba przyznać, że opieka socjalna i troska o pracowników stała w zakładzie na bardzo wysokim poziomie a firma wydawała na ten cel znaczne środki. Praca u Philipsa była wyrazem nobilitacji a załoga czuła się bardzo związana z firmą.
Produkcja odbiorników Philipsa, tak jak u innych znaczących producentów charakteryzowała się sezonowością. Zakład na każdy kolejny sezon, trwający od jesieni do wiosny, oferował zupełnie nowe modele aparatów. Oczywiście w punktach sprzedaży można było kupić jeszcze starsze modele po obniżonych cenach. Jednakże producent oferował sprzedawcom już nowe modele nie szczędząc przy tym znacznych nakładów finansowych na prowadzoną z dużym rozmachem kampanię reklamową.
Od grudnia 1936 roku zakłady wydawały własny miesięcznik „Wiadomości Philipsa – Dział Radiowy”.
Adresowany był do odsprzedawców radioodbiorników i zawierał głównie porady oraz materiały reklamowe mające zwiększyć sprzedaż wyrobów Philipsa. Redaktor odpowiedzialny – Antoni Żmigrodzki.
W roku 1937 ukazało się kolejne czasopismo – „Ku radości życia”. Wydawca – Polskie Zakłady Philips S.A, opracowanie – Antoni Żmigrodzki. Ilustrowana gazeta przedstawia i reklamuje radioodbiorniki Philipsa. 
          W Polsce a także w innych krajach koncernowi Philips stawiano zarzuty monopolizacji rynku produkcji odbiorników oraz lamp radiowych. Aby obejść ten zarzut Philips stworzył w Polsce dwie „papierowe” firmy – KOSMOS oraz KORONA. Oczywiście były to produkty koncernu Philips, często niższej jakości i ceny, rozprowadzane pod zmienionym szyldem.
Obsługą serwisową odbiorników Philips, Kosmos i Korona zajęła się, od 15 maja 1937 roku, utworzona przez Philipsa: Centralna Stacja Obsługi Radia – STOBRA;  W-wa ul. Tamka 3.
Dla obsługi finansowej swoich klientów /kredyty, raty/  Philips powołał kolejną organizację – Warszawskie Towarzystwo Akceptacyjne, W-wa ul. Karolkowa 32/44. Ta organizacja parabankowa była źródłem dodatkowych dochodów koncernu.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał pierwszy etap działalności Philipsa w Polsce.

Odbiorniki radiowe Philips

Pierwsze oferty Philips - 1929 rok

2502          oprac. 1928 rok
3 lampy: A442, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy (200 – 600 m
i 1.000 – 2.000 m), skaladziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 31 x 18 x 14 cm; ciężar: 5,5 kg;
cena – 560 zł;
– 974,50 zł (z głośnikiem 2007,akumulatorem 4 V, baterią anodową
150 V oraz izolatorem zochronnikiem).

2511        oprac. 1929 rok
4 + 1 lamp: E442, E442,E415, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 2 zakresy, skaladziesiętna,obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 55 x 29 x 24 cm; ciężar: 21 kg;
cena – 1.750 zł;
– 2.550 zł (z głośnikiem 2011).

2514        oprac. 1928 rok
3 + 1 lamp: E442, E415,B443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skaladziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 37 x 19 x 13 cm; ciężar: 8,1 kg;
cena – 1.000 zł.

2515       oprac. 1929 rok
2 + 1lamp: E415, B443, 506;
zasilany zsieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 1 obwód, 2 zakresy, skala dziesiętna,
obudowa metalowa lakierowana;
wymiary: 18 x 18 x 27 cm; ciężar: 7,5 kg;
cena – 590 zł.

2802     oprac. 1928 rok
4 lampy: A442K, A414K,A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, krótkofalowy, zakres 10 m – 2.400 m,
2 obwody, skala dziesiętna, wymienne cewki;
osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 31 x 20 x 13 cm;ciężar: 5,4 kg;
cena – 1.100 zł.

Trójka          oprac. 1929 rok (wg typu 2499)
3 lampy: A425, A415, B443;
zasilanie bateryjne,bez głośnika, układ reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy
(200 – 600 m i 800 – 2.000 m), skala dziesiętna, obudowa bakelit/arbolit;
I – z wymiennymi cewkami; II – z przełącznikiem zakresów;
wymiary: 42 x 21 x 18 cm; ciężar:
cena – 285 zł;
– 359 zł (z głośnikiem typu 2016);
– 519 zł (z głośnikiem typu 2026 iaparatem anodowym typ 372);
– 564 zł (z głośnikiem 2016 iaparatem anodowym typ 3005).

Odbiornik – Trójka był prawdopodobnie pierwszym modelem produkowanym jedynie na rynek polski.

                                                               PHILIPS typ 2511 – odbiornik idealny

     W nieustannem dążeniu do skonstruowania sprzętu doskonałego, inżynierowie Zakładów Philipsa osiągnęli wreszcie ostateczne rozwiązanie zagadnienia idealnego odbioru.
Jest to odbiornik 4-lampowy,przewyższa on jednak 5-cio, a nawet 8-lampowe odbiorniki typu normalnego i można go bez żadnej przesady nazwać wielkim wyczynem technicznym, arcydziełem współczesnej techniki.
Odbiornik 2511 to luksusowy aparat, który posiada wszelkie wymagane przez najwybredniejszych radjoamatorów zalety i oznacza się niezwykła siłą, znacznym zasięgiem i idealną wiernością odbioru.
Radjoamator, posługujący się tym odbiornikiem ma na swoje usługi całą Europę.
Rewelacyjną cechą odbiornika 2511 jest idealna łatwość strojenia przy pomocy jednej tylko gałki.
Jest to odbiornik drogi, lecz dla prawdziwego wielbiciela muzyki cena tego aparatu wyda się niezmiernie małą, w porównaniu z zadowoleniem, jakie osiągnie wykorzystując jego zalety.
Trudno przypuścić, żeby w ciągu najbliższyc
h lat można było stworzyć doskonalszy odbiornik.

Oferta Philips - 1930

2514
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 900 zł.

2515
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2524        oprac. 1930 rok
3 + 1 lamp: B442, B415,B543,19041);
zasilany z sieci prądu stałego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skaladziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 37 x 19 x 13 cm; ciężar: 8,1 kg;
cena – 925 zł.

Dwójka
2 lampy: A415, B443 lubB409;
zasilanie bateryjne, bez głośnika, obudowa bakelitowa;
układ reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, skala dziesiętna;
wymiary: 21 x 10 x 16 cm; ciężar:
cena – 190 zł lub 175 zł (z głośnikiem typ 2016).
– 200 zł lub 185 zł (z głośnikiem typ2026/2020).

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 325 zł;
– 399 zł (z głośnikiem typu 2016);
– 410 zł (z głośnikiem typu 2026);
– 553,50 zł (z głośnikiem 2016,baterią anodową i siatkową,
akumulatorem oraz izolatorem antenowym z ochronnikiem.

1. 1904 – bareter, stabilizator prądu; lampa oporowa – nazwa Philipsa; Eisenwasserstoff – Widerstand (EW) –
nazwa niemiecka.
Odbiornik – Dwójka był prawdopodobnie drugim modelem produkowanym jedynie na rynek polski.

Oferta Philips - 1931

2531        oprac. 1930 rok
3 + 1lamp: E442, E424, C443, 506;
zasilany zsieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna,obudowa bakelitowa;
wymiary: 36 x 18 x 21 cm;ciężar: 7,5 kg;
cena – 950 zł.

2532       oprac. 1931 rok
3 lampy: A442, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układbezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna,obudowa bakelitowa;
wymiary: 36 x18 x 21 cm;ciężar: 6,0 kg;
cena – 625 zł.

2533      oprac. 1931 rok
3 + 1 lamp: B442, B415,B543, 1904;
zasilany z sieci prądu stałego, bez głośnika;;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skaladziesiętna, obudowabakelitowa;
wymiary: 36 x18 x 21 cm;ciężar: 7,5 kg;
cena: 975 zł.

2540       oprac. 1930 rok
4 lampy: A442R, A416, A415, B443;
„odbiornik przenośny – z wbudowanym głośnikiem, anteną ramową oraz baterią i akumulatorem”, układ bezpośredniego wzmocnienia,
2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa drewno orzech;
wymiary: 40 x46 x 24 cm;ciężar: 21 kg;
cena: 1.250 – 1.000 zł.

2601       oprac. 1930 rok
4 + 1 lamp: E442, E442, E424, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
3 obwody, 2 zakresy, wbudowany głośnik elektrodynamiczny, skaladziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 53 x 81 x 28cm;ciężar: 40 kg;
cena: 2.500 zł.

2607       oprac. 1930 rok
4 + 1 lamp: E442, E442, E424, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
3 obwody, 2 zakresy, wbudowany głośnik dynamiczny z magnesem stałym,skala dziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 53 x 81 x 28cm;ciężar: 40 kg;
cena: 2.250 zł.

2634        oprac. 1931 rok
3 + 1 lamp: E442, E424, C443, 506;
zasilanie z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
2 obwody, 2 zakresy,wbudowany głośniki magnetyczny (4-ro biegunowy) obudowa bakelitowa;
cena: 1.100 – 1.290 zł.

2802
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 750 – 975 zł.

2811       oprac. 1930 rok
4 + 2lampy: E442, E442, E415, E443N, 1561, 506;
„szafa dźwiękowa z ciemnego drewna orzechowego wraz głośnikiemelektrodynamicznym i gramofonem elektrycznym”;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 2 zakresy;
wymiary: 65 x 95 x 55 cm; waga: 85 kg;
cena: 5.700 – 5.750 zł.

930 A       oprac. 1931 rok
3 +1 lamp: E438, E438, B443, 1801;
zasilany z sieci prądu zmiennego, wbudowany głośnik magnetyczny,
układ reakcyjny, obudowa z arbolitu,1 obwód, 2 zakresy;
wymiary: 41 x 47 x 17 cm; waga: 6,8 kg;
cena: 700 zł.

Aristona 4 Z (f-ma Hilversum)
4 + 1 lampy: E442, E415, E415, E443H, 506;
zasilanie prądem zmiennym, 2 obwody, 2 zakresy;
obudowa drewniana z drzwiczkami, bez głośnika;
cena: 875 zł.
1.001,50 zł (z głośnikiem 2016i ochronnikiem antenowym).

Aristona 4 B (f-ma Hilversum)
4 lampy: A442, A415, A415, B443;
zasilanie bateryjne, 2 obwody, 2 zakresy;
obudowa drewniana z drzwiczkami, bez głośnika;
cena: 720 zł.

Dwójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 200 zł lub 185 zł (z głośnikiem typ 2016).
– 210 zł lub 195 zł (z głośnikiem typ2026).

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 325 zł.
– 399 zł z głośnikiem 2016;
– 410 zł z głośnikiem 2026;
– 559 zł z głośnikiem 2016 i aparatemanodowym typu 372;
– 570 zł z głośnikiem 2026 i aparatemanodowym typu 372.

Czwórka
4 lampy: A435, A415, A425, B443;
zasilanie bateryjne, wbudowany głośnik, układ reakcyjny, skala dziesiętna,obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;;
wymiary: 33 x 48 x 18 cm;
cena: 550 zł.

Oferta Philips - 1932 rok

2802
patrz – oferta z poprzedniego roku.

930 A
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 675 – 795 zł.

Aristona 4 B (f-ma Hilversum)
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 585 zł.

Dwójka S
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 230 zł (z głośnikiem typ 2026).

Oferta Philips - 1933 rok

A 21
3 + 1 lamp: E445, E442, C443, 506;
2 obwody, 2 zakresy, układ bezpośredniego wzmocnienia, zasilanieprądem zmiennym, wbudowany głośnik i eliminator, skrzynka drewniana;
cena: 395 zł.

634 A       oprac. 1933 rok
4 + 1 lamp: E462, E462, E444, C453, 1823;
układ bezpośredniego wzmocnienia,zasilanie prądem zmiennym,
4 obwody, 2 zakresy, głośnikelektrodynamiczny, skrzynka drewniana, cewki „Super-Inductance”;
wymiary: 42 x 48 x 28,5 cm; waga: 16,5 kg;
cena: 1.300 zł.

834       oprac. 1933 rok
A: 4 + 1 lamp: E455, E462, E499, C453, 1823;
zasilanie prądem zmiennym,
C: 5 + 1 lamp: B2046, B2046, B2099, B2043, B 2043,1926/1927/1928
zasilanie prądem stałym;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, głośnikelektrodynamiczny, cewki „Super-Inductance”, obudowa – bakelit/arbolit;
wymiary: 40 x 45 x 22 cm; waga: 9,8 kg;
cena: 800/ zł.

930 A
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 400 zł/420 zł (z eliminatorem).

Dwójka S
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 60 zł.

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 180 zł.

Czwórka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 220 zł/240 zł (z eliminatorem).

Ładny odbiornik z 1933 roku, typ A 21. Produkowany przez Philipsa chyba tylko na rynek polski.

                       Rozpoczęcie krajowej produkcji orazsprzedaży w roku 1934 poprzedzone były prowadzoną z dużym rozmachem i przyznacznych kosztach, kampanią reklamową pod hasłem:
                      „Ku  radości życia przez radio Philipsa”
A oto ciekawy fragment Biuletynu Philipsa zIX.1934 r.
                 „Do PT kupców – dajemy Panom doręki poważny artykuł sprzedaży, który pozwoli Im osiągnąć duże obroty
izyski w nadchodzącym sezonie. Zrobimy wszystko, co leży w naszej mocy, abyten odbiornik należycie spopularyzować i dać mu taki rozgłos, na jakizasługuje. Nadarza się zatem Panom nadzwyczajna okazja do powiększeniaobrotóww nadchodzącym sezonie i spodziewamy się od Panów energicznejwspółpracy oraz wykorzystania wszystkich możliwości sprzedaży. DajemyPanom do ręki potężną broń, z taką bronią musimyw tym roku odnieść walnezwycięstwo!”.

Philips 1934/35

JUNIOR
lampy: E 499, E 438, C443, 1802;
układ reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy,podwójny supresor,skala dziesiętna;
wymiary – 31 x 31 x 17,5 cm;
ciężar – 6,0 kg;
cena – 225 zł.

33
A – lampy: AF2, E446, C443,506;
układ reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy,filtr wstęgowy, skala dziesiętna;
wymiary – 34 x 36 x 20 cm;
ciężar – 9,2 kg;
cena 315 – 350 zł.

522
A – lampy:AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506;
U – lampy: CK1, CF2, CB1, CF1/CF7, CL2, CY1, C1/C2;
superheterodyna, 7 obwodów, 2 zakresy,filtr wstęgowy, regulacja barwy tonu, ARW, skala dziesiętna, P = 40W;
wymiary – 35 x 41 x21,5 cm;
ciężar – 9,9 kg;
cena – 730/755 zł.

638
A – lampy: AF2, AF2, AB1,E446, E463, 506;
reakcyjny, 4 obwody, 2 zakresy, filtr wstęgowy, regulacja barwy tonu, ARW,cewki”Super-Inductance”, skala stacyjna i wymienna, P = 50 W;
wymiary – 38 x 46,5 x 23 cm;
ciężar – 14,1 kg;
cena – 965 zł.

738
B – lampy: B255, B262,B228, B262, B217, B240;
reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, cewki „Super-Inductance”, skaladziesiętna, filtr tonów wysokich, baterie wewnątrz skrzynki aparatu,
Ua = 150 V, Uż = 2 V;
wymiary – 40 x 43 x 23,5cm;
ciężar – 13,2 kg;
cena – 750 zł.

A – zasilanie prądem zmiennym
B – zasilanie bateryjne
U – zasilanie uniwersalne /prądem stałym lubzmiennym/.
Wszystkie odbiorniki wyposażone były wgłośniki dynamiczne z magnesem stałym.
           Tylko odbiorniki typu Junior oraz 33 Aprodukowane były w większej części z materiałów krajowych,
w tym skrzynki /zcienkiej sklejki/. Pozostałe aparaty były tylko montowanew Polsce, zauważalne jest to
w jakości modeli /m.in. skrzynki z fornirem orzechowym/ oraz ich cenach.
Aparat reklamowany i sprzedawany w kraju jako Juniorjest modelem Philips typ 946, ma też taką tabliczkę znamionową. Ponadto ten sam zespół został wykorzystany wkolejnym sezonie 1935/36 w modelu Kosmos K 81,zmieniono w nim tylkoskrzynkę.
Skrzynka polskiego odbiornika typ 33 A pochodzi z kolei z modelu Philipsa 836.
Natomiast zespół aparatu typ 33 A został wykorzystany w następnym sezonie 1935/36 w modelu KosmosK 83,zmieniono w nim tylko skrzynkę.

P.Z.PHILIPS S.A. Cennik artykułów radjowych. Warszawa, marzec 1935. /fragment/

                                                   Nowy odbiornik Philips 33 A Model 1935!
Zaprojektowany w porozumieniu zesłynnemi laboratorjami Philipsa w Holandii i wykonany w PZ Philips
wWarszawie.Jest to pierwszy odbiornik radjowy,przeznaczony dla znawców i amatorów radja, którzy dotąd nie mogli nabyć wysokiej klasy aparatu. Dzięki celowo pomyślanej konstrukcji orazzastosowaniu nowoczesnych metod produkcji udało się zbudować odbiornikwysokiej klasy w cenie dostępnej dla każdego.

Philips 1935-36

44
A – lampy: AF2, E446, E443H, 506;
reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, filtr wstęgowy, ulepszony model 33A, pobór mocy 36 W;
wymiary – 41 x 45 x 25 cm;
ciężar – 9,5 kg;
cena – 400 zł.

55
A – lampy: AF2, E446, E443H, 506;
reakcyjny, 3 obwody, 3 zakresy, filtr wstęgowy, zmodyfikowany
model 44 A(np. dodatkowo fale krótkie);
wymiary –
ciężar –
cena –

525
A – lampy: AK1, AF2, AB1, E446, E 443H, 506;
U – lampy: CK1, CF2, CB2, CF1, CL2, CY1, C1/C2;
superheterodyna, 7 obwodów, 2 zakresy, filtr wstęgowy, ARW, regulacjabarwy tonu, P = 45 W;
wymiary – 35 x 41 x 24 cm;
ciężar – 11,7 kg
cena – 760 zł.

947
A – lampy: E499, E438, C443/C453, 1801;
reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, supresor, pobór mocy – 30 W;
wymiary – 34,5 x 37,5 x 20,5 cm/
ciężar – 7,6 kg/
cena –

Odbiornik typu525A i niektóre modele 947 A były tylko montowane w Polsce /skrzynki – orzech/.
Wszystkie odbiorniki posiadały skale stacyjne i wymienne.

Wystawa salonu Philipsa – Warszawa 1936 rok

Reklamówka z f-my Poznańskie T-wo Radjowe
Poznań, Fr. Ratajczaka 39

Philips 1936-37

102 /Aladyn/
A – lampy: AF7, AL4, AZ1/;
U – lampy: CF7, CL4, CY1, C1/C2;
reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, potrójny eliminator, skala stacyjna,
„selektor” – dostrajanie do anteny, przełącznik barwy tonu,
odbiornik popularny;
wymiary – 38,5 x 38,0 x 20 cm;
ciężar – 8,0 kg;
cena –

105
B – lampy: KC1, KC1, KL4;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, podwójny eliminator;
wymiary –
ciężar –
cena – 198 zł.

456
A – lampy: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, głośnik z „rozsiewaczem
dźwięków”, przełącznik barwy tonu, ARW, skala pochylana,
odbiornik „stereofoniczny”, P = 40 W;
wymiary – 42 x 36 x 27 cm;
ciężar – 11,5 kg;
cena – 436 zł.

695
A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, „rozsiewacz dźwięków”,
regulacja selektywności, przełącznik barwy tonu, ARW, wskaźnik
dostrojenia – miernik magnetoelektryczny, skala pochylana, odbiornik
„stereofoniczny”;
wymiary – 46 x 49 x 27,5 cm;
ciężar –
cena – 520 zł.

          Stopniowo w coraz większym zakresie stosowano podzespoły krajowe: 100 % chassis, skale, kondensatory obrotowe, transformatory sieciowe, skrzynki; oporniki –
90 %,kondensatory blokowe i elektrolity – 60 %,cewki – 90 %.
          W sezonie 36/37 wprowadzona zostaje do radioodbiorników po raz pierwszy lampa głośnikowa typu AL 4.
Lampa ta była znaczącym krokiem w grupie lamp głośnikowych, posiadała b. duże nachylenie – 9,5 mA/V co zapewniało wielkie wzmocnienie przy nie dużym wysterowaniu.
Była chętnie stosowana przez wiele kolejnych lat przy budowie wzmacniaczy mocy przez wszystkie niemal europejskie firmy. W Polsce była produkowana jeszcze także po wojnie.
Drugą nowością tego sezonu był „odbiór stereofoniczny”, którego reklama prowadzona była ze znacznym rozgłosem. Cudzysłów przy określeniu stereofoniczny pochodzi tylko od autora a odbiór stereofoniczny rozumiany był wtedy najzupełniej dosłownie. Prowadzone były oczywiście publiczne prezentacje odbioru stereofonicznego w salonach Philipsa. Był to tylko slogan reklamowy, nie było mowy o nadawaniu stereo, a odbiornik posiadał standardowy układ odbiorczy, a nawet jeden głośnik. Kampania miała jednak swoje uzasadnienie techniczne, uzyskano wtedy pewną poprawę jakości brzmienia audycji muzycznych. W zwykłych głośnikach promieniowanie tonów wysokich odbywało się tylko w wąskim obszarze naprzeciwko głośnika.
Po umieszczeniu w stożku papierowej membrany, dodatkowego stożka z philitu /rodzaj tworzywa sztucznego Philipsa/ uzyskano rozpraszanie tonów wysokich równomierne   
w wielu kierunkach. Był to opatentowany, -tak zwany „rozsiewacz dźwięków” Philipsa.

Philips 1937-38

109
A – lampy: AF7, AL4, AZ1;
U – lampy: CF7, CL4, CY1, C1/C2;
reakcyjny, 1 obwód, potrójny eliminator, skala stacyjna, układpionowy,
selektor, odbiornik popularny;
wymiary – 42,5 x 41,0 x 19,5 cm;
ciężar – 9,0 kg;
cena –

4-38
A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1;
U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C8/C9;
superheterodyna, 7 obwodów, regulacjabarwy tonu, ARW, głośnik
z rozsiewaczem dźwięków, trójblokowe chassis (w.cz., m.cz. izasilacz);
wymiary –
ciężar –
cena –

4-38
B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
superheterodyna,7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,
Uż = 2 V, Ua = 150 V;
wymiary: 50 x 18 x 26,5 cm;
ciężar: 8,4 kg;
cena –

6-38
A – lampy: AK2, AF3, ABC1, ABL1, AM1, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,
„oscylograficzny” wskaźnik dostrojenia,
wymiary – 49 x 34 x 25 cm;
ciężar –
cena –

7-38
A – lampy: AK2, AF3, ABC1, ABL1, AM1, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu i selektywności,
ARW,wskaźnik dostrojenia, monoster, ekspansja kontrastów,
głośnikz rozsiewaczem dźwięków,pochylana skala;
wymiary – 53,5 x 35,5 x 23,5 cm;
ciężar – 15,5 kg;
cena –

8-38
A – lampy: AK2, AF3, ABC1, ABC1, AL4, AL4, AM1, 1561, AZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu i selektywności,
ARW,wskaźnik dostrojenia, ekspansja kontrastów, monoster
z „wyczuwalnym strojeniem”,głośnik z rozsiewaczem dźwięków,
pochylana skala, odbiornik luksusowy;
wymiary – 61 x 41 x 26 cm;
ciężar – 21,8 kg;
cena –

697
B – lampy:
superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW;
wymiary –
ciężar –
cena –
Uwaga: przetwornica wibracyjna zastępująca baterię anodową.

Wszystkie odbiorniki były 3 zakresowe.
Aparaty 6-38, 7-38 i 8-38 mogą być zasilane także z sieci prądu stałego po dołączeniu przetwornicywibracyjnej.
W sezonie 37/38kampania reklamowa prowadzona jest podhasłem:
                 Seria symfoniczna – 38. Harmonia dźwięku – estetyka kształtu!
Również w tym sezonie Philipswprowadza kolejne nowości.
Monoster – szczyt precyzji, idealnyautomat strojeniowy!
Był to zespół strojeniowy zawierający prawie wszystkie funkcjeobsługi aparatu.
Produkowany przez Philipsa tylko przez jeden sezon – 37/38.
Ekspansja kontrastów! – układprzywracający prawidłowe różnice dynamiczne w audycji muzycznej pomiędzypartiami piano i forte.
Oscylograficzny wskaźnik dostrojenia! – oko magiczne.

Philips 1938-39

4-39
A – lampy: AK2, AF3, ABL1, AZ1;
U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY2, C1/C2;
7 obwodów, ARW, skala zegarowa,skrzynka z philit-u, P = 50 W;
wymiary – 39 x 18,5 x 24,5 cm;
ciężar – 7,5 kg;
cena – 280/290 zł.

4-39
B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,Uż = 2 V, Ua = 150 V;
wymiary: 50 x 18 x 26,5 cm;
ciężar: 8,4 kg;
cena – 298 zł.

6-39
A – lampy: EK2, FF9, EBL1, EM1, AZ1;
7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, wskaźnik dostrojenia –
„okomagiczne”, skala zegarowa, P = 50 W;
wymiary – 48 x 23 x 32 cm;
ciężar – 11 kg;
cena – 380 zł.

7-39
A – lampy: EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonui selektywności, wskaźnik dostrojenia, programator klawiszowy 8pozycyjny, P = 55 W;
wymiary – 57 x 24 x 37 cm;
ciężar – 13,4 kg;
cena – 498 zł.

W sezonie 1938/39 kampania reklamowa prowadzonabyła podhasłem:
                     Trzy nowe gwiazdy na firmamencie radiowym!
Także w tym sezonie Philips oferujekolejne nowości:
– wprowadzenie lamp serii „czerwonej”,
– zastosowanie nowej”bezszumnej” lampy EF8 – tzw. silentody,
– użycie strojenia automatycznego – klawiatury,
– tani (280 zł) odbiorniksuperheterodynowy (typ 4-39), więc po raz pierwszy brak w ofercie odbiornikareakcyjnego.
W ofercie Gwiazdkowej 1938 Philips oferował także odbiornik 697 B zpoprzedniego sezonu.

Reklamówka f-my „B-cia Wilkońscy”.
Sandomierz, ul. Reformacka 2, tel. 12.

Przetwornica wibracyjna

Mechanizm strojenia przyciskowego

Odbiorniki 6-39 oraz 7-39 mogły być zasilane takżez sieci prądu stałego wykorzystując przetwornicę wibracyjną
typu 7880 C (dla napięć 110 – 145 V) lub typu 7881 C (dla napięć 200 – 245 V).Przetwornicę zawieszało się na uchwytach, na tylnej ściance odbiornika, wlewej, górnej części; praca jej była jednak słyszalna.

Philips 1939-40

5-40
A – lampy: ECH3, EF9, EBL1, AZ1;
U – lampy: ECH3, EF9, CBL1, CY1, C1/C9;
skrzynka bakelitowo- drewniana; pobór mocy ok. 50 W;
wymiary – 44,5 x 32 x 21,5 cm;
waga – 7,8 kg;
cena –
Oznaczenie fabryczne: 480 A.
Był także zastosowany w modelu Korona 60 A.

5-40
B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
skrzynka drewniana, regulacja barwy tonu, ARW,Uż = 2 V/0,43 A,
Ua = 150 V/12 mA (5,6 mA w trybie oszczędnościowym);
wymiary- 50 x 27,5 x 20 cm;
ciężar – 8,4 kg;
cena –
Oznaczenie fabryczne: 629 B.
Był także zastosowany w modelu Korona 70 B i Kosmos K 22 B.

6-40
A – lampy: ECH3, EF9, EBL1, AZ1;
U – lampy: ECH3, EF9, CBL1, CY1, C1/C9;
strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna; skrzynka
bakelitowo- drewniana;
wymiary –
cena –

7-40
A – lampy: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1;
strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna;
wymiary –
cena –

8-40
A – lampy: EF8, ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1;
strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna;
wymiary – 56 x 42 x 29 cm;
ciężar – 16 kg;
cena –

Wszystkie odbiorniki w układzie superheterodyny, siedmioobwodowe, 3zakresowe /fale krótkie od 13,8 m/.
Lampy serii czerwonej. Chassis aparatów – bakelitowe.
W tym sezonie Philips wprowadza:
– oko magiczne ze wzmacniaczem -EFM1,
– mieszacz wraz z heterodyną – ECH3.
Aparaty serii A mogły być zasilane także z sieci prądu stałego po zastosowaniu dodatkowej przetwornicy wibracyjnej (patrz sezon 1938/39).
            Sezon1939/40 przyniósł kolejną, nową rodzinę aparatów radiowych. Ale do wybuchu wojny wyprodukowano prawdopodobnie tylko modele 5-40 i 6-40.
Kampania reklamowa prowadzona była pod hasłem –
                     Klawiatura systemu linodynowego!
Trzeba przyznać, że hasło było bardzo niejasne /tajemnicze/, ale może o to właśnie chodziło.
A oto fragment ówczesnej reklamówki.                      

                      System linodynowy – wyłączność Philipsa!
Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, Philips przynosi system klawiaturowy, który bez przesady nazwać można najlepszym na świecie. Składa się on z nowej klawiatury 9-cio klawiszowej, posiadającej sześć klawiszy stacyjnych, sprzężonych z automatycznym przełącznikiem falowym oraz z nowym kondensatorem przesuwowym. Pozostałe
3 klawisze – dla przełączania zakresów fal przy strojeniu ręcznym. Jedno naciśnięcie klawisza powoduje jednocześnie: idealnie dokładne dostrojenie odbiornika do żądanej stacji, zmianę zakresu fal oraz przesunięcie wskazówki skali do wywołanej stacji. Przestawienia klawiszy na dowolną stację dokonuje się przy pomocy pokręcenia jedną tylko śrubą,
a  czynności tej towarzyszy ruch wskazówki. Precyzja działania oraz prostota obsługi są zdumiewające.

Philips - epilog

         W okresie okupacji zakłady kontynuowały produkcję, ale już dla III Rzeszy.” Cywilna” produkcja obejmowała dwa modele: 5-40 i 6-40 wdrożone jeszcze przed wybuchem wojny. Aparaty posiadały już skale niemieckojęzyczne.
Oczywiście zakład montował także obowiązkowe modele DKE.
Na terenie fabryki istniał doskonale zorganizowany ruch oporu skupiający znaczną ilość pracowników. Produkowano  „dodatkowo” sprzęt radiowy dla AK oraz dostarczano niezbędne podzespoły. Akceptowali to, a także bardzo aktywnie pomagali /nawet przywożąc z Holandii brakujące elementy/ zarządzający zakładem Holendrzy.
Także w okresie Powstania Warszawskiego oraz w czasie likwidacji zakładów po upadku Powstania pracownicy otrzymywali bardzo znaczącą pomoc od zarządzających zakładem Holendrów.
Trzeba przyznać, że zarządzający zakładem Niemcy, a szczególnie kpt. Grahms, okazali się przyzwoitymi ludźmi i odważnie oraz zręcznie ochraniali zakład oraz cały personel.
Przed wycofaniem się z Warszawy Niemcy wywieźli wyposażenie oraz ok. 400 pracowników do fabryk w Austrii i w Niemczech, a zakład dokładnie zniszczyli.
         Po wojnie, w roku 1947 zakłady zostały znacjonalizowane, następnie odbudowane i w 1949 uruchomiono produkcję lamp już w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych – ZWLE. Philips próbował odzyskać firmę, lecz możliwe było tylko uruchomienie przedstawicielstwa handlowego w Warszawie przy ul. Zgody 5.
W następnym okresie współpraca została przez Polskę zerwana i nastąpiła długotrwała (aż do roku 1991) przerwa we wzajemnych kontaktach.