W roku 1922 – holenderski koncern Philips wraz  z warszawską grupą kapitałową – Bracia Borkowscy zakładają w Warszawie firmę: Polsko-Holenderska Fabryka Lampek Elektrycznych z kapitałem akcyjny – 100 mln. marek polskich. Spółka nabyła nieczynną wówczas f-kę Uran w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 54 /teren o powierzchni
8,5 tys. m2/. W następnym roku wybudowano na Woli, w kwartale ulic – Karolkowa, Grzybowska, Przyokopowa (Okopowa) i Hrubieszowska, nowe budynki w których rozpoczęto produkcję żarówek.
      W roku 1928 firma została przekształcona w Polskie Zakłady Philips S.A.
Spółka o kapitale zakładowym 5 mln zł. stała się całkowicie własnością holenderską, dyrektorem został Fryderyk Wilhelm Walterscheid, pełniący obowiązki aż do końca, tj. do 1944 roku.
       Następnym etapem była produkcja lamp radiowych, którą Philips rozpoczął w Warszawie, w roku 1928.
Produkcja lamp rozwijała się bardzo szybko i w roku 1930 wybudowano na terenie zakładów hutę szkła dla produk-cji baniek do żarówek oraz do lamp radiowych.
W roku 1930 zatrudnienie wynosiło 353 robotników i 373 urzędników, liczby te świadczą o tym, że firma zajmował się w znacznej mierze dystrybucją wyrobów własnej marki sprowadzanych z zakładów macierzystych.
         Pod koniec roku 1930 Philips przystąpił do próbnego montażu odbiorników radiowych z zespołów importowa-nych z Holandii. Duża rozbudowa zakładów prowadzona była od roku 1932, wybudowano wtedy nowe budynki
i hale oraz linie montażowe radioodbiorników, a całe wyposażenie sprowadzono z Holandii. Pod koniec roku zakłady rozpoczęły taśmowy montaż aparatów. Wkrótce odbiorniki radiowe stały się najważniejszym produktem fabryki, dochodząc w końcu lat 30 – tych do wielkości 70 tys. szt. rocznie.
Oprócz żarówek, lamp radiowych i odbiorników Philips produkował także sprzęt radiowy dla wojska, cewki Pupina dla telekomunikacji oraz armaturę oświetleniową i szklaną. Część armatury była eksportowana.
W roku 1934 zakłady rozpoczęły taśmową produkcję aparatów zaprojektowanych i przeznaczonych tylko na rynek polski. Na sezon 1934/35 były to dwa typy – Junior /„Trójka Philips Junior”/ i 33 A.
Układy wszystkich odbiorników były opracowywane zawsze w zakładach macierzystych w Eindhoven.
         W roku 1935 podniesiono kapitał akcyjny do 14 mln zł /140 tys. akcji po 100 zł – nie były emitowane jako papier wartościowy/. Zatrudniano wtedy 707 robotników, 324 urzędników oraz 26 osób personelu technicznego.
Dopiero w roku 1937 na skutek nacisku władz polskich, Philips przystępuje do organizowania laboratorium badawczego oraz do szkolenia polskiej kadry technicznej. Również część wyższych stanowisk w zakładach obejmują Polacy. Trzeba przyznać, że opieka socjalna i troska o pracowników stała w zakładzie na bardzo wysokim poziomie a firma wydawała na ten cel znaczne środki. Praca u Philipsa była wyrazem nobilitacji a załoga czuła się bardzo związana z firmą.
Produkcja odbiorników Philipsa, tak jak u innych znaczących producentów charakteryzowała się sezonowością. Zakład na każdy kolejny sezon, trwający od jesieni do wiosny, oferował zupełnie nowe modele aparatów. Oczywiście w punktach sprzedaży można było kupić jeszcze starsze modele po obniżonych cenach. Jednakże producent oferował sprzedawcom już nowe modele nie szczędząc przy tym znacznych nakładów finansowych na prowadzoną z dużym rozmachem kampanię reklamową.
Od grudnia 1936 roku zakłady wydawały własny miesięcznik „Wiadomości Philipsa – Dział Radiowy”.
Adresowany był do odsprzedawców radioodbiorników i zawierał głównie porady oraz materiały reklamowe mające zwiększyć sprzedaż wyrobów Philipsa. Redaktor odpowiedzialny – Antoni Żmigrodzki.
W roku 1937 ukazało się kolejne czasopismo – „Ku radości życia”. Wydawca – Polskie Zakłady Philips S.A, opracowanie – Antoni Żmigrodzki. Ilustrowana gazeta przedstawia i reklamuje radioodbiorniki Philipsa. 
          W Polsce a także w innych krajach koncernowi Philips stawiano zarzuty monopolizacji rynku produkcji odbiorników oraz lamp radiowych. Aby obejść ten zarzut Philips stworzył w Polsce dwie „papierowe” firmy – KOSMOS oraz KORONA. Oczywiście były to produkty koncernu Philips, często niższej jakości i ceny, rozprowadzane pod zmienionym szyldem.
Obsługą serwisową odbiorników Philips, Kosmos i Korona zajęła się, od 15 maja 1937 roku, utworzona przez Philipsa: Centralna Stacja Obsługi Radia – STOBRA;  W-wa ul. Tamka 3.
Dla obsługi finansowej swoich klientów /kredyty, raty/  Philips powołał kolejną organizację – Warszawskie Towarzystwo Akceptacyjne, W-wa ul. Karolkowa 32/44. Ta organizacja parabankowa była źródłem dodatkowych dochodów koncernu.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał pierwszy etap działalności Philipsa w Polsce.

 

2502                 oprac. 1928 rok
3 lampy: A442, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy (200 – 600 m
i 1.000 – 2.000 m), skala dziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 31 x 18 x 14 cm;  ciężar: 5,5 kg;
cena – 560 zł;
        – 974,50 zł (z głośnikiem 2007, akumulatorem 4 V, baterią anodową
          150 V oraz izolatorem z ochronnikiem).

2511                      oprac. 1929 rok
4 + 1 lamp: E442, E442, E415, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 55 x 29 x 24 cm;   ciężar: 21 kg;
cena – 1.750 zł;
        – 2.550 zł (z głośnikiem 2011).

2514                            oprac. 1928 rok
3 + 1 lamp: E442, E415, B443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 37 x 19 x 13 cm;   ciężar: 8,1 kg;
cena – 1.000 zł.

2515                            oprac. 1929 rok
2 + 1 lamp: E415, B443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 1 obwód, 2 zakresy, skala dziesiętna,
obudowa metalowa lakierowana;
wymiary: 18 x 18 x 27 cm;  ciężar: 7,5 kg;
cena – 590 zł.

2802                              oprac. 1928 rok
4 lampy: A442K, A414K, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, krótkofalowy, zakres 10 m – 2.400 m,
2 obwody, skala dziesiętna, wymienne cewki;
osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 31 x 20 x 13 cm; ciężar: 5,4 kg;
cena – 1.100 zł.

Trójka                               oprac. 1929 rok (wg typu 2499)
3 lampy: A425, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika, układ reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy
(200 – 600 m i 800 – 2.000 m), skala dziesiętna, obudowa bakelit/arbolit;
I – z wymiennymi cewkami; II – z przełącznikiem zakresów;
wymiary: 42 x 21 x 18 cm;  ciężar:
cena – 285 zł;
        – 359 zł (z głośnikiem typu 2016);
        – 519 zł (z głośnikiem typu 2026 i aparatem anodowym typ 372);
        – 564 zł (z głośnikiem 2016 i aparatem anodowym typ 3005).

Odbiornik – Trójka był prawdopodobnie pierwszym modelem produkowanym jedynie na rynek polski.

PHILIPS typ 2511 – odbiornik idealny
        W nieustannem dążeniu do skonstruowania sprzętu doskonałego, inżynierowie Zakładów Philipsa osiągnęli wreszcie  ostateczne rozwiązanie zagadnienia idealnego odbioru. Jest to odbiornik 4-lampowy, przewyższa on jednak 5-cio, a nawet  8-lampowe odbiorniki typu normalnego i można go bez żadnej przesady nazwać wielkim wyczynem technicznym,  arcydziełem współczesnej techniki. Odbiornik 2511 to luksusowy aparat, który posiada wszelkie wymagane przez  najwybredniejszych radjoamatorów zalety i oznacza się niezwykła siłą, znacznym zasięgiem i idealną wiernością odbioru.
 Radjoamator, posługujący się tym odbiornikiem ma na swoje usługi całą Europę.
 Rewelacyjną cechą odbiornika 2511 jest idealna łatwość strojenia przy pomocy jednej tylko gałki.
Jest to odbiornik drogi, lecz dla prawdziwego wielbiciela muzyki cena tego aparatu wyda się niezmiernie małą,  w porównaniu z zadowoleniem, jakie 
osiągnie wykorzystując jego zalety.
 Trudno przypuścić, żeby w ciągu najbliższych lat można było stworzyć doskonalszy odbiornik.

Oferta Philipsa na 1930 rok

2502       
patrz – oferta z poprzedniego roku. 

2511       
patrz – oferta z poprzedniego roku. 

2514  
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 900 zł.

2515   
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2524                             oprac. 1930 rok
3 + 1 lamp: B442, B415, B543, 19041);
zasilany z sieci prądu stałego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, osłona metalowa pokryta skórą;
wymiary: 37 x 19 x 13 cm;  ciężar: 8,1 kg;
cena – 925 zł.

2802         
patrz – oferta z poprzedniego roku.

Dwójka
2 lampy: A415, B443 lub B409;
zasilanie bateryjne, bez głośnika, obudowa bakelitowa;
układ reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, skala dziesiętna;
wymiary: 21 x 10 x 16 cm;         ciężar:
cena – 190 zł lub 175 zł (z głośnikiem typ 2016).
        – 200 zł lub 185 zł (z głośnikiem typ 2026/2020).

Trójka         
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 325 zł;
        – 399 zł (z głośnikiem typu 2016);
        – 410 zł (z głośnikiem typu 2026);
        – 553,50 zł (z głośnikiem 2016, baterią anodową i siatkową,
                         akumulatorem oraz izolatorem antenowym z ochronnikiem.

1. 1904 – bareter, stabilizator prądu; lampa oporowa – nazwa Philipsa; Eisenwasserstoff – Widerstand (EW) –   nazwa niemiecka.
Odbiornik – Dwójka był prawdopodobnie drugim modelem produkowanym jedynie na rynek polski.

PHILIPS typ 2511 – odbiornik idealny
        W nieustannem dążeniu do skonstruowania sprzętu doskonałego, inżynierowie Zakładów Philipsa osiągnęli wreszcie  ostateczne rozwiązanie zagadnienia idealnego odbioru. Jest to odbiornik 4-lampowy, przewyższa on jednak 5-cio, a nawet  8-lampowe odbiorniki typu normalnego i można go bez żadnej przesady nazwać wielkim wyczynem technicznym,  arcydziełem współczesnej techniki. Odbiornik 2511 to luksusowy aparat, który posiada wszelkie wymagane przez  najwybredniejszych radjoamatorów zalety i oznacza się niezwykła siłą, znacznym zasięgiem i idealną wiernością odbioru.
 Radjoamator, posługujący się tym odbiornikiem ma na swoje usługi całą Europę.
 Rewelacyjną cechą odbiornika 2511 jest idealna łatwość strojenia przy pomocy jednej tylko gałki.
 Jest to odbiornik drogi, lecz dla prawdziwego wielbiciela muzyki cena tego aparatu wyda się niezmiernie małą,  w porównaniu z zadowoleniem, jakie osiągnie wykorzystując jego zalety.
 Trudno przypuścić, żeby w ciągu najbliższych lat można było stworzyć doskonalszy odbiornik.

Oferta Philipsa na 1931 rok

2502
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2511
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2514
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2515
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2524
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2531                           oprac. 1930 rok
3 + 1 lamp: E442, E424, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa bakelitowa;
wymiary: 36 x 18 x 21 cm; ciężar: 7,5 kg; 
cena – 950 zł.

2532                               oprac. 1931 rok
3 lampy:A442, A415, B443;
zasilanie bateryjne, bez głośnika;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa bakelitowa;
wymiary: 36 x 18 x 21 cm; ciężar: 6,0 kg; 
cena – 625 zł.

2533                             oprac. 1931 rok
3 + 1 lamp: B442, B415, B543, 1904;
zasilany z sieci prądu stałego, bez głośnika;;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa bakelitowa;
wymiary: 36 x 18 x 21 cm; ciężar: 7,5 kg; 
cena: 975 zł.

2540                                 oprac. 1930 rok
4 lampy:A442R, A416, A415, B443;
odbiornik przenośny – z wbudowanym głośnikiem, anteną ramową oraz baterią i akumulatorem”, układ bezpośredniego wzmocnienia,
2 obwody, 2 zakresy, skala dziesiętna, obudowa drewno orzech;
wymiary: 40 x 46 x 24 cm; ciężar: 21 kg; 
cena: 1.250 – 1.000 zł.

2601                             oprac. 1930 rok
4 + 1 lamp: E442, E442, E424, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
3 obwody, 2 zakresy, wbudowany głośnik elektrodynamiczny, skala dziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 53 x 81 x 28 cm; ciężar: 40 kg; 
cena: 2.500 zł.

2607                           oprac. 1930 rok
4 + 1 lamp: E442, E442, E424, C443, 506;
zasilany z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
3 obwody, 2 zakresy, wbudowany głośnik dynamiczny z magnesem stałym, skala dziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;
wymiary: 53 x 81 x 28 cm; ciężar: 40 kg; 
cena: 2.250 zł.

2634                          oprac. 1931 rok
3 + 1 lamp: E442, E424, C443, 506;
zasilanie z sieci prądu zmiennego, układ bezpośredniego wzmocnienia,
2 obwody, 2 zakresy, wbudowany głośniki magnetyczny (4-ro biegunowy) obudowa bakelitowa;
cena: 1.100 – 1.290 zł.

2802
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 750 – 975 zł.

2811                                         oprac. 1930 rok
4 + 2 lampy: E442, E442, E415, E443N, 1561, 506;
„szafa dźwiękowa z ciemnego drewna orzechowego wraz głośnikiem elektrodynamicznym i gramofonem elektrycznym”;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 2 zakresy;
wymiary: 65 x 95 x 55 cm;  waga: 85 kg;
cena: 5.700 – 5.750 zł.

930 A                          oprac. 1931 rok
3 +1 lamp: E438, E438, B443, 1801;
zasilany z sieci prądu zmiennego, wbudowany głośnik magnetyczny,
układ reakcyjny, obudowa z arbolitu, 1 obwód, 2 zakresy;
wymiary: 41 x 47 x 17 cm;  waga: 6,8 kg;
cena: 700 zł.

Aristona 4 Z (f-ma Hilversum)
4 + 1 lampy: E442, E415, E415, E443H, 506;
zasilanie prądem zmiennym, 2 obwody, 2 zakresy;
obudowa drewniana z drzwiczkami, bez głośnika;
cena: 875 zł.
         1.001,50 zł (z głośnikiem 2016 i ochronnikiem antenowym).

Aristona 4 B (f-ma Hilversum)
4lampy: A442, A415, A415, B443;
zasilanie bateryjne, 2 obwody, 2 zakresy;
obudowa drewniana z drzwiczkami, bez głośnika;
cena: 720 zł.

Dwójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 200 zł lub 185 zł (z głośnikiem typ 2016).
        – 210 zł lub 195 zł (z głośnikiem typ 2026).

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 325 zł.
        – 399 zł z głośnikiem 2016;
        – 410 zł z głośnikiem 2026;
        – 559 zł z głośnikiem 2016 i aparatem anodowym typu 372;
        – 570 zł z głośnikiem 2026 i aparatem anodowym typu 372.

Czwórka
4 lampy: A435, A415, A425, B443;
zasilanie bateryjne, wbudowany głośnik, układ reakcyjny, skala dziesiętna, obudowa – rama stalowa i płyty z arbolitu;;
wymiary: 33 x 48 x 18 cm;
cena: 550 zł.

Oferta Philipsa na 1932 rok

2502
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2511
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 1.800 zł.

2514
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 950 zł.

2531
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 1.150 zł.

2533
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 1.200 zł.

2540
patrz – oferta z poprzedniego roku.

2607
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 2.650 zł.

2634
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 1.200 zł.

2802
patrz – oferta z poprzedniego roku.

930 A
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 675 – 795 zł.

Aristona 4 B (f-ma Hilversum)
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 585 zł.

Dwójka S
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 230 zł (z głośnikiem typ 2026).

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.

Czwórka
patrz – oferta z poprzedniego roku.

Oferta Philipsa na 1933 rok

A 21
3 + 1 lamp: E445, E442, C443, 506;
2 obwody, 2 zakresy, układ bezpośredniego wzmocnienia, zasilanie prądem zmiennym, wbudowany głośnik i eliminator, skrzynka drewniana;
cena: 395 zł.

634 A                            oprac. 1933 rok
4 + 1 lamp: E462, E462, E444, C453, 1823;
układ bezpośredniego wzmocnienia, zasilanie prądem zmiennym,
4 obwody, 2 zakresy, głośnik elektrodynamiczny, skrzynka drewniana, cewki „Super-Inductance”;
wymiary: 42 x 48 x 28,5 cm;  waga: 16,5 kg;
cena: 1.300 zł.

834                                  oprac. 1933 rok
A: 4 + 1 lamp: E455, E462, E499, C453, 1823;
     zasilanie prądem zmiennym,
C: 5 + 1 lamp: B2046, B2046, B2099, B2043, B 2043, 1926/1927/1928
     zasilanie prądem stałym;
układ bezpośredniego wzmocnienia, 2 obwody, 2 zakresy, głośnik elektrodynamiczny, cewki „Super-Inductance”, obudowa – bakelit/arbolit;
wymiary: 40 x 45 x 22 cm; waga: 9,8 kg;
cena: 800/  zł.

930 A
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 400 zł/420 zł (z eliminatorem).

Dwójka S
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 60 zł.

Trójka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena – 180 zł.

Czwórka
patrz – oferta z poprzedniego roku.
cena: 220 zł/240 zł (z eliminatorem).

Rozpoczęcie krajowej produkcji oraz sprzedaży w roku 1934 poprzedzone były prowadzoną z dużym rozmachem i przy znacznych kosztach, kampanią reklamową pod hasłem:
             „Ku radości życia przez radio Philipsa”
A oto ciekawy fragment Biuletynu Philipsa z IX.1934 r.
                „Do PT kupców – dajemy Panom do ręki poważny artykuł sprzedaży, który pozwoli Im osiągnąć duże obroty
i zyski w nadchodzącym sezonie. Zrobimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby ten odbiornik należycie spopularyzować i dać mu taki rozgłos, na jaki zasługuje. Nadarza się zatem Panom nadzwyczajna okazja do powiększenia obrotów w nadchodzącym sezonie i spodziewamy się od Panów energicznej współpracy oraz wykorzystania wszystkich możliwości sprzedaży. Dajemy Panom do ręki potężną broń, z taką bronią musimy w tym roku odnieść walne zwycięstwo!”.

JUNIOR
lampy: E 499, E 438, C 443, 1802;
układ reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, podwójny supresor, skala dziesiętna;
wymiary – 31 x 31 x 17,5 cm;
ciężar – 6,0 kg;
cena – 225 zł.

33
A – lampy: AF2, E446, C443, 506;
układ reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, filtr wstęgowy, skala dziesiętna;
wymiary – 34 x 36 x 20 cm;
ciężar – 9,2 kg;
cena 315 – 350 zł.

522
A – lampy: AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506;
U – lampy: CK1, CF2, CB1, CF1/CF7, CL2, CY1, C1/C2;
superheterodyna, 7 obwodów, 2 zakresy, filtr wstęgowy, regulacja barwy tonu, ARW, skala dziesiętna, P = 40 W;
wymiary – 35 x 41 x 21,5 cm;
ciężar – 9,9 kg;
cena – 730/755 zł.

638
A – lampy: AF2, AF2, AB1, E446, E463, 506;
reakcyjny, 4 obwody, 2 zakresy, filtr wstęgowy, regulacja barwy tonu, ARW, cewki „Super-Inductance”, skala stacyjna i wymienna, P = 50 W;
wymiary – 38 x 46,5 x 23 cm;
ciężar – 14,1 kg;
cena – 965 zł.

738
B – lampy: B255, B262, B228, B262, B217, B240;
reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, cewki „Super-Inductance”, skala dziesiętna, filtr tonów wysokich, baterie wewnątrz skrzynki aparatu,
Ua = 150 V, Uż = 2 V;
wymiary – 40 x 43 x 23,5 cm;
ciężar – 13,2 kg;
cena – 750 zł.

A – zasilanie prądem zmiennym
B – zasilanie bateryjne
U – zasilanie uniwersalne /prądem stałym lub zmiennym/.
Wszystkie odbiorniki wyposażone były w głośniki dynamiczne z magnesem stałym.
          Tylko odbiorniki typu Junior oraz 33 A produkowane były w większej części z materiałów krajowych, w tym skrzynki /z cienkiej sklejki/.
Pozostałe aparaty były tylko montowane w Polsce, zauważalne jest to w jakości modeli /m.in. skrzynki z fornirem orzechowym/ oraz ich cenach.
Aparat reklamowany i sprzedawany w kraju jako Junior jest modelem Philips typ 946, ma też taką tabliczkę znamionową. Ponadto ten sam zespół został wykorzystany w kolejnym sezonie 1935/36 w modelu Kosmos K 81, zmieniono w nim tylko skrzynkę.
Skrzynka polskiego odbiornika typ 33 A pochodzi z kolei z modelu Philipsa 836.
Natomiast zespół aparatu typ 33 A został wykorzystany w następnym sezonie 1935/36 w modelu Kosmos K 83, zmieniono w nim tylko skrzynkę.

Nowy odbiornik Philips 33 A Model 1935!
Zaprojektowany w porozumieniu ze słynnemi laboratorjami Philipsa w Holandii i wykonany w PZ Philips w Warszawie. Jest to pierwszy odbiornik radjowy, przeznaczony dla znawców i amatorów radja, którzy dotąd nie mogli nabyć wysokiej klasy aparatu. Dzięki celowo pomyślanej konstrukcji oraz zastosowaniu nowoczesnych metod produkcji udało się zbudować odbiornik wysokiej klasy w cenie dostępnej dla każdego.

44
A – lampy: AF2, E446, E443H, 506;
reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, filtr wstęgowy, ulepszony model 33A,  pobór mocy 36 W;
wymiary – 41 x 45 x 25 cm;
ciężar – 9,5 kg;
cena – 400 zł.

55
A – lampy: AF2, E446, E443H, 506;
reakcyjny, 3 obwody, 3 zakresy, filtr wstęgowy, zmodyfikowany
model  44 A (np. dodatkowo fale krótkie);
wymiary –
ciężar –
cena –

525
A – lampy: AK1, AF2, AB1, E446, E 443H, 506;
U – lampy: CK1, CF2, CB2, CF1, CL2, CY1, C1/C2;
superheterodyna, 7 obwodów, 2 zakresy, filtr wstęgowy, ARW, regulacja barwy tonu, P = 45 W;
wymiary – 35 x 41 x 24 cm;
ciężar – 11,7 kg
cena – 760 zł.

947
A – lampy: E499, E438, C443/C453, 1801;
reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, supresor, pobór mocy – 30 W;
wymiary – 34,5 x 37,5 x 20,5 cm/
ciężar – 7,6 kg/
cena – 

Odbiornik typu 525A i niektóre modele 947 A były tylko montowane w Polsce /skrzynki – orzech/.
Wszystkie odbiorniki posiadały skale stacyjne i wymienne.


     

102  /Aladyn/
 A – lampy: AF7, AL4, AZ1/;
 U – lampy: CF7, CL4, CY1, C1/C2;
 reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, potrójny eliminator, skala stacyjna,
 „selektor” – dostrajanie do anteny, przełącznik barwy tonu,
 odbiornik popularny;
 wymiary – 38,5 x 38,0 x 20 cm;
 ciężar – 8,0 kg;
 cena –

105
 B – lampy: KC1, KC1, KL4;
 reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, podwójny eliminator;
 wymiary –
 ciężar –
 cena – 198 zł.

456
 A – lampy: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, głośnik z „rozsiewaczem
 dźwięków”, przełącznik barwy tonu, ARW, skala pochylana,
 odbiornik „stereofoniczny”, P = 40 W;
 wymiary – 42 x 36 x 27 cm;
 ciężar – 11,5 kg;
 cena – 436 zł.

 695
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, „rozsiewacz dźwięków”,
 regulacja selektywności, przełącznik barwy tonu, ARW, wskaźnik
 dostrojenia – miernik magnetoelektryczny, skala pochylana, odbiornik
 „stereofoniczny”;
 wymiary – 46 x 49 x 27,5 cm;
 ciężar –
 cena – 520 zł.

Stopniowo w coraz większym zakresie stosowano podzespoły krajowe: 100 % chassis, skale, kondensatory obrotowe, transformatory sieciowe, skrzynki; oporniki – 90 %, kondensatory blokowe i elektrolity – 60 %, cewki – 90 %.
       W sezonie 36/37 wprowadzona zostaje do radioodbiorników po raz pierwszy lampa głośnikowa typu AL 4.
Lampa ta była znaczącym krokiem w grupie lamp głośnikowych, posiadała b. duże nachylenie – 9,5 mA/V co zapewniało wielkie wzmocnienie przy nie dużym wysterowaniu. Była chętnie stosowana przez wiele kolejnych lat przy budowie wzmacniaczy mocy przez wszystkie niemal europejskie firmy. W Polsce była produkowana jeszcze także po wojnie.
Drugą nowością tego sezonu był „odbiór stereofoniczny”, którego reklama prowadzona była ze znacznym rozgłosem. Cudzysłów przy określeniu stereofoniczny pochodzi tylko od autora  a odbiór stereofoniczny rozumiany był wtedy najzupełniej dosłownie. Prowadzone były oczywiście publiczne prezentacje odbioru stereofonicznego w salonach Philips-a. Był to tylko slogan reklamowy, nie było mowy o nadawaniu stereo a odbiornik posiadał standardowy układ odbiorczy a nawet jeden głośnik. Kampania miała jednak swoje uzasadnienie techniczne i uzyskano wtedy pewną poprawę jakości brzmienia audycji muzycznych. W zwykłych głośnikach promieniowanie tonów wysokich odbywało się tylko w wąskim obszarze naprzeciwko głośnika.
Po umieszczeniu w stożku papierowej membrany, dodatkowego stożka z philitu /rodzaj tworzywa sztucznego Philipsa/ uzyskano rozpraszanie tonów wysokich równomierne w wielu kierunkach. Był to opatentowany, tak zwany „rozsiewacz dźwięków” Philipsa.

109
 A – lampy: AF7, AL4, AZ1;
 U – lampy: CF7, CL4, CY1, C1/C2;
 reakcyjny, 1 obwód, potrójny eliminator, skala stacyjna, układ pionowy,
 selektor, odbiornik popularny;
 wymiary – 42,5 x 41,0 x 19,5 cm;
 ciężar – 9,0 kg;
 cena –

4-38
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1;
 U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C8/C9;
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, głośnik
 z rozsiewaczem dźwięków, trójblokowe chassis (w.cz., m.cz. i zasilacz);
 wymiary –
 ciężar –
 cena –

4-38
 B
– lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW,
 Uż = 2 V, Ua = 150 V;
 wymiary: 50 x 18 x 26,5 cm;
 ciężar: 8,4 kg;
 cena –

 7-38
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, ABL1, AM1, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu i selektywności,
 ARW, wskaźnik dostrojenia, monoster, ekspansja kontrastów,
 głośnik z rozsiewaczem dźwięków, pochylana skala;
 wymiary – 53,5 x 35,5 x 23,5 cm;
 ciężar – 15,5 kg;
 cena – 

8-38
 A – lampy: AK2, AF3, ABC1, ABC1, AL4, AL4, AM1, 1561, AZ1;
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu i selektywności,
 ARW, wskaźnik dostrojenia, ekspansja kontrastów, monoster
 z „wyczuwalnym strojeniem”, głośnik z rozsiewaczem dźwięków,
 pochylana skala, odbiornik luksusowy;
 wymiary – 61 x 41 x 26 cm;
 ciężar – 21,8 kg;
 cena –

697
 B – lampy:
 superheterodyna, 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW;
 wymiary –
 ciężar –
 cena – 
 Uwaga: przetwornica wibracyjna zastępująca baterię anodową.

Wszystkie odbiorniki były 3 zakresowe.
Aparaty 6-38, 7-38 i 8-38 mogą być zasilane także z sieci prądu stałego po dołączeniu przetwornicy wibracyjnej.
W sezonie 37/38 kampania reklamowa prowadzona jest pod hasłem:
              Seria symfoniczna – 38. Harmonia dźwięku – estetyka kształtu!
Również w tym sezonie Philips wprowadza kolejne nowości.
Monoster – szczyt precyzji, idealny automat strojeniowy!
Był to zespół strojeniowy zawierający prawie wszystkie funkcje obsługi aparatu.
Produkowany przez Philipsa tylko przez jeden sezon – 37/38.
Ekspansja kontrastów! – układ przywracający prawidłowe różnice dynamiczne w audycji muzycznej pomiędzy partiami piano i forte.
Oscylograficzny wskaźnik dostrojenia! – oko magiczne.

 

4-39
A – lampy: AK2, AF3, ABL1, AZ1;
U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY2, C1/C2;
7 obwodów, ARW, skala zegarowa, skrzynka z philit-u, P = 50 W;
wymiary – 39 x 18,5 x 24,5 cm;
ciężar – 7,5 kg;
cena – 280/290 zł.

4-39
B – lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, Uż = 2 V, Ua = 150 V;
wymiary: 50 x 18 x 26,5 cm;
ciężar: 8,4 kg;
cena – 298 zł.

6-39
A – lampy: EK2, FF9, EBL1, EM1, AZ1;
7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, wskaźnik dostrojenia –
„oko magiczne”, skala zegarowa, P = 50 W;
wymiary – 48 x 23 x 32 cm;
ciężar – 11 kg;
cena – 380 zł.

7-39
A – lampy: EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
7 obwodów, ARW, regulacja barwy tonu i selektywności, wskaźnik dostrojenia, programator klawiszowy 8 pozycyjny, P = 55 W;
wymiary – 57 x 24 x 37 cm;
ciężar – 13,4 kg;
cena – 498 zł.

W sezonie 1938/39 kampania reklamowa prowadzona była pod hasłem:
            Trzy nowe gwiazdy na firmamencie radiowym!
Także w tym sezonie Philips oferuje kolejne nowości:
– wprowadzenie lamp serii „czerwonej”,
– zastosowanie nowej „bezszumnej” lampy EF8 – tzw. silentody,
– użycie strojenia automatycznego – klawiatury,
– tani (280 zł) odbiornik superheterodynowy (typ 4-39), więc po raz pierwszy brak w ofercie odbiornika reakcyjnego.
W ofercie Gwiazdkowej 1938 Philips oferował także odbiornik 697 B z poprzedniego sezonu.

Odbiorniki 6-39 oraz 7-39 mogły być zasilane także z sieci prądu stałego wykorzystując przetwornicę wibracyjną typu 7880 C (dla napięć 110 – 145 V) lub typu 7881 C (dla napięć 200 – 245 V). Przetwornicę zawieszało się na uchwytach, na tylnej ściance odbiornika, w lewej, górnej części; praca jej była jednak słyszalna.

5-40
 A – lampy: ECH3, EF9, EBL1, AZ1;
 U – lampy: ECH3, EF9, CBL1, CY1, C1/C9;
 skrzynka bakelitowo- drewniana; pobór mocy ok. 50 W;
 wymiary – 44,5 x 32 x 21,5 cm;
 waga – 7,8 kg;
 cena –
 Oznaczenie fabryczne: 480 A.
 Był także zastosowany w modelu Korona 60 A.

5-40
 B
– lampy: KK2, KF4, KB2, KL4;
 skrzynka drewniana, regulacja barwy tonu, ARW, Uż = 2 V/0,43 A,
 Ua = 150 V/12 mA (5,6 mA w trybie oszczędnościowym);
 wymiary-  50 x 27,5 x 20 cm;
 ciężar – 8,4 kg;
 cena –
 Oznaczenie fabryczne: 629 B.
 Był także zastosowany w modelu Korona 70 B i Kosmos K 22 B.

6-40
 A – lampy: ECH3, EF9, EBL1, AZ1;
 U – lampy: ECH3, EF9, CBL1, CY1, C1/C9;
 strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna; skrzynka
 bakelitowo- drewniana;
 wymiary –
 cena –

7-40
 A – lampy: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1;
 strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna;
 wymiary –
 cena –

8-40
 A – lampy: EF8, ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1;
 strojenie automatyczne – klawiatura 6-cio pozycyjna;
 wymiary – 56 x 42 x 29 cm;
 ciężar – 16 kg;
 cena –

Wszystkie odbiorniki w układzie superheterodyny, siedmioobwodowe, 3 zakresowe /fale krótkie od 13,8 m/.
Lampy serii czerwonej. Chassis aparatów – bakelitowe.
W tym sezonie Philips wprowadza:
– oko magiczne ze wzmacniaczem – EFM1,
– mieszacz wraz heterodyną – ECH3.
Aparaty serii A mogły być zasilane także z sieci prądu stałego po zastosowaniu dodatkowej przetwornicy wibracyjnej (patrz sezon 1938/39).
        Sezon 1939/40 przyniósł kolejną, nową rodzinę aparatów radiowych. Ale do wybuchu wojny wyprodukowano prawdopodobnie tylko modele 5-40 i 6-40.
Kampania reklamowa prowadzona była pod hasłem –
            Klawiatura systemu linodynowego!
Trzeba przyznać, że hasło było bardzo niejasne /tajemnicze/, ale może o to właśnie chodziło.
A oto fragment ówczesnej reklamówki.

System linodynowy – wyłączność Philipsa!
Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, Philips przynosi system klawiaturowy, który bez przesady nazwać można najlepszym na świecie. Składa sie on z nowej klawiatury 9-cio klawiszowej, posiadającej sześć klawiszy stacyjnych, sprzężonych z automatycznym przełącznikiem falowym oraz z nowym kondensatorem przesuwowym. Pozostałe 3 klawisze – dla przełączania zakresów fal przy strojeniu ręcznym. Jedno naciśnięcie klawisza powoduje jednocześnie: idealnie dokładne dostrojenie odbiornika do żądanej stacji, zmianę zakresu fal oraz przesunięcie wskazówki skali do wywołanej stacji. Przestawienia klawiszy na dowolną stację dokonuje się przy pomocy pokręcenia jedną tylko śrubą, a czynności tej towarzyszy ruch wskazówki. Precyzja działania oraz prostota obsługi są zdumiewające.

W okresie okupacji zakłady kontynuowały produkcję, ale już dla III Rzeszy. „Cywilna” produkcja obejmowała dwa modele: 5-40 i 6-40 wdrożone jeszcze przed wybuchem wojny. Aparaty posiadały już skale niemieckojęzyczne.
Oczywiście zakład montował także obowiązkowe modele DKE.

Na terenie fabryki istniał doskonale zorganizowany ruch oporu skupiający znaczną ilość pracowników. Produkowano „dodatkowo” sprzęt radiowy dla AK oraz dostarczano niezbędne podzespoły. Akceptowali to, a także bardzo aktywnie pomagali /nawet przywożąc z Holandii brakujące elementy/ zarządzający zakładem Holendrzy. Także w okresie Powstania Warszawskiego oraz w czasie likwidacji zakładów po upadku Powstania pracownicy otrzymywali bardzo znaczącą pomoc od zarządzających zakładem Holendrów.
Trzeba przyznać, że zarządzający zakładem Niemcy, a szczególnie kpt. Grahms, okazali się przyzwoitymi ludźmi i odważnie oraz zręcznie ochraniali zakład oraz cały personel.
Przed wycofaniem się z Warszawy Niemcy wywieźli wyposażenie oraz ok. 400 pracowników do fabryk w Austrii i w Niemczech a zakład dokładnie zniszczyli.
           Po wojnie, w roku 1947 zakłady zostały znacjonalizowane, następnie odbudowane i w 1949 uruchomiono produkcję lamp już w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych – ZWLE.  Philips próbował odzyskać f-mę, lecz możliwe było tylko uruchomienie przedstawicielstwa handlowego w Warszawie przy ul. Zgody 5.
W następnym okresie współpraca została przez Polskę zerwana i nastąpiła długotrwała (aż do roku 1991) przerwa we wzajemnych kontaktach.