Korona radio

          W roku 1938 Polskie Zakłady Philips tworzą w Polsce kolejną „papierową” firmę /patrz Kosmos”/.
Siedziba jej mieści się w Warszawie przy ul. Fredry 10.
Pod nową nazwą „KORONA – RADIO”, z nowym znakiem firmowym, Philips wprowadza na rynek nową serię własnych odbiorników radiowych.
Tak jak i poprzednio, cała produkcja odbywała się w Zakładach Philipsa przy ul. Karolkowej, wykorzystując te same taśmy produkcyjne, podzespoły oraz personel.
Pod nową nazwą rozpoczęto produkcję i sprzedaż tańszych i słabszych jakościowo odbiorników.
Ich standard ustępował nawet aparatom „Kosmos” /wystarczy porównać program produkcji/.
W odbiornikach stosowano przeważnie lampy f-my Triotron /oczywiście to także koncern Philips.

49
 A – lampy: S 424, P 434 i G 429;
 B – lampy:
 układ reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, podwójny eliminator,
 skrzynka malowana farbą o oryginalnej porowatej fakturze
 w kolorze oliwkowym, głośnik dynamiczny z magnesem stałym;
 wymiary – 40,4 x 26,5 x 17,0 cm
 cena –    /130 zł.

59
 A – lampy:
 U – lampy: CK1, CF3, CBC1, CBL1, CY1, EUVI;
 superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, ARW,
 skrzynka bakelitowa;
 wymiary –
 cena – 278 zł/299 zł

69
 B – lampy:
 superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, ARW, regulacja barwy
 tonu;
 wymiary –
 cena – 296 zł.

40
 A
– lampy:
 superheterodyna, 3 zakresy;
 wymiary – 51,5 x 31,0 x 21,0 cm;
 cena –

50
 A – lampy: EF6, EL3, AZ1;
 układ reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, podwójny eliminator;
 wymiary – 39 x 40 x 19 cm;
 cena –

60
 A – lampy: ECH3, EF9, EBL1, AZ1;
 skrzynka bakelitowo- drewniana; regulacja barwy tonu,
 pobór mocy ok. 50 W;
 wymiary – 44,5 x 32 x 21,5 cm;
 waga – 7,5 kg;
 cena –
 Jak Philips 5-40 A.
Oznaczenie fabryczne: RA 90 A.

70
 B
– lampy:
 7 obwodów, regulacja barwy tonu, ARW, Uż = 2 V/0,43 A,
 Ua = 150 V/12 mA (5,6 mA przy trybie oszczędn.);
 Jak Philips 5-40B.
Oznaczenie fabryczne: RA 112 B.

80
 A
– lampy: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1;
 superheterodyna, 3 zakresy, 7 obwodów;
 wymiary – 51,5 x 31,0 x 21,0 cm;
 cena –
 /produkcja okupacyjna/.

 90
 A
– lampy:
 superheterodyna, 3 zakresy, 7 obwodów, klawiatura 9-przyciskowa;
 wymiary:
 cena –

Firma Korona istniała również w pierwszych latach okupacji niemieckiej.
Prowadziła sprzedaż radioodbiorników lecz już dla innych klientów.

108
A –
lampy: EBL1, AZ1;
bezpośredniego wzmocnienia w układzie refleksowym, nieprzestrajany, zestrojony w zakładzie na 1 stację długofalową i 2 średniofalowe;
wymiary: 34,5 x 20,5 x 15,0 cm;
waga: 
cena:
opracowanie: 1941 rok. Jak aparat – Kosmos 1-42 A (?).

108
U – lampy: UCH4, UBL1, UY1N;
superheterodyna, 5 obwodów, nieprzestrajana, zestrojona w zakładzie
na 1 stację długofalową i 2 średniofalowe;
wymiary: 34,5 x 20,5 x 15,0 cm;
waga: 3,0 kg;
cena:
opracowanie: 1941 rok. Jak aparat – Kosmos 1-43 U.