Tekafon radio

Zakłady Radiotechniczne – TEKAFON, to druga co do wielkości (I jest IKA) łódzka firma radiotechniczna. 
Swoim działaniem obejmowała tylko region łódzki. Powstała w 1932 roku jako zakład produkujący części radiowe. Zakłady mieściły się na ul. Kościuszki 24, a siedziba firmy
przy ul. Piotrkowskiej 102a/104. 
Właścicielami byli – Ch. Tone i A. Kiełpiński. 
Następnie firma rozwinęła się i produkowała także odbiorniki radiowe. Poszczególne wyroby często nie były oznaczane nazwą modelu oraz numerem kolejnym. 
W swoich odbiornikach używała lamp f-my Tungsram sygnowanych nazwą własnej firmy.
W 1936 roku zatrudnienie wynosiło ok. 70 robotników oraz 3 urzędników /te proporcje!/, a wartość produkcji sprzedanej wynosiła 400.000 zł. Zdolności wytwórcze – 3.000 szt. aparatów rocznie.
Zakład pracował prawdopodobnie do 1939 roku.
Jakość odbiorników nie była wysoka, a zakres produkcji był niewielki.
Obecnie nie pozostało wiele wyrobów tej f-my, brak jest także dokumentów dot. jej produkcji.

Zenith
1933 r,
reakcyjny,
Z : AF2, E446, E443H, 506;
wymiary – 46 x 40 x 20 cm;
waga –
cena –

?
Z – lampy: AR4101, AR4101, PP415, V430;
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, głośnik dynamiczny;
wymiary – 36,0 x 42,5 x 20,5 cm;
waga –
cena –

360
Z – lampy: HP4115, HP 4100, PP4101, PV4100;
reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, podwójny eliminator, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary – 38,5 x 46,5 x 19,5 cm;
waga – 12,3 kg;
cena –

TENOR
Z – lampy: TAF3, TAC2, TAL4, TAZ1;
reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy, głośnik elektrodynamiczny,
podwójny eliminator;
wymiary – 36,5 x 44,5 x 23 cm; 
waga – 11,5 kg;
cena – 370 zł.
Produkcja – 1936/37 r.

?
Z
– lampy: 3 szt.
reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary –
waga –
cena –

?
Z – lampy: TAK2, TAF3, TAB2, TAF7, TAL4, AM1, TAZ1;
superheterodyna, 7 obwodów, 3 zakresy, głośnik elektrodynamiczny;
wymiary –
waga –
cena –